Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu

Đối với các ngôn ngữ cấp cao như C#, Java thì khi bạn gán dữ liệu cho biến mà không trùng với kiểu dữ liệu lúc khai báo thì lập tức sẽ sinh lỗi ngay, nhưng với Javascript thì bạn rất thoải mái trong việc gán dữ liệu. Tuy nhiên bạn nên thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu cho đúng với nhu cầu của bài toán nhé, điều này sẽ giúp giảm sai sót trong quá trình thực hiện chương trình. 

Ví dụ khi bạn thực hiện phép toán cộng thì hãy chắc chắn là hai biến tham gia phải được chuyển sang kiểu number.

Chương trình đúng
var a = 12;
var b = 20;

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nhưng với chương trình dưới đây bạn nên chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu của phép toán cộng đó là cộng hai số.

Chương trình có chuyển đổi
var a = '12';
var b = 20;

// Nên đổi sang kiểu Number
a = parseInt(a);

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nếu bạn vẫn chưa tin thì hãy xem ví dụ dưới đây.

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

// kết quả mong muốn là 32, tuy nhiên kết quả lại là 1220
document.write(a + b); 

Theo như ví dụ này thì kết quả sẽ là 1220, tại vì ta đang là kiểu string nên phép toán + lúc này sẽ là phép nối chuỗi, vì vậy bạn phải sửa lại như sau.

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

a = parseInt(a);

// kết quả là 32
document.write(b + a); 

Kết quả của đoạn code này sẽ là 32.

Học Javascript qua các bài tập thực hành

Bạn muốn học và nắm bắt Javascript một cách nhanh nhất thì khoá học Javascript từ đầu sẽ giúp bạn, đây là khóa học được biên soạn dành cho người mới học, và mọi thứ sẽ thông qua thực hành, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và nhớ lâu hơn. Bạn sẽ được học xử kỹ thuật lý các hiệu ứng, thao tác với DOM, BOM và nhiều kỹ thuật khác.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Học lập trình JAVASCRIPT

(Giảng viên: )

XEM