CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu

Đối với các ngôn ngữ cấp cao như C#, Java thì khi bạn gán dữ liệu cho biến mà không trùng với kiểu dữ liệu lúc khai báo thì lập tức sẽ sinh lỗi ngay, nhưng với Javascript thì bạn rất thoải mái trong việc gán dữ liệu. Tuy nhiên bạn nên thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu cho đúng với nhu cầu của bài toán nhé, điều này sẽ giúp giảm sai sót trong quá trình thực hiện chương trình. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ khi bạn thực hiện phép toán cộng thì hãy chắc chắn là hai biến tham gia phải được chuyển sang kiểu number.

Chương trình đúng
var a = 12;
var b = 20;

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nhưng với chương trình dưới đây bạn nên chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu của phép toán cộng đó là cộng hai số.

Chương trình có chuyển đổi
var a = '12';
var b = 20;

// Nên đổi sang kiểu Number
a = parseInt(a);

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nếu bạn vẫn chưa tin thì hãy xem ví dụ dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

// kết quả mong muốn là 32, tuy nhiên kết quả lại là 1220
document.write(a + b); 

Theo như ví dụ này thì kết quả sẽ là 1220, tại vì ta đang là kiểu string nên phép toán + lúc này sẽ là phép nối chuỗi, vì vậy bạn phải sửa lại như sau.

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

a = parseInt(a);

// kết quả là 32
document.write(b + a); 

Kết quả của đoạn code này sẽ là 32.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top