CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu

Đối với các ngôn ngữ cấp cao như C#, Java thì khi bạn gán dữ liệu cho biến mà không trùng với kiểu dữ liệu lúc khai báo thì lập tức sẽ sinh lỗi ngay, nhưng với Javascript thì bạn rất thoải mái trong việc gán dữ liệu. Tuy nhiên bạn nên thực hiện chuyển đổi kiểu dữ liệu cho đúng với nhu cầu của bài toán nhé, điều này sẽ giúp giảm sai sót trong quá trình thực hiện chương trình. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ khi bạn thực hiện phép toán cộng thì hãy chắc chắn là hai biến tham gia phải được chuyển sang kiểu number.

Chương trình đúng
var a = 12;
var b = 20;

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nhưng với chương trình dưới đây bạn nên chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu của phép toán cộng đó là cộng hai số.

Chương trình có chuyển đổi
var a = '12';
var b = 20;

// Nên đổi sang kiểu Number
a = parseInt(a);

// Đúng vì a và b đang ở kiểu Number
var c = a + b;

Nếu bạn vẫn chưa tin thì hãy xem ví dụ dưới đây.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

// kết quả mong muốn là 32, tuy nhiên kết quả lại là 1220
document.write(a + b); 

Theo như ví dụ này thì kết quả sẽ là 1220, tại vì ta đang là kiểu string nên phép toán + lúc này sẽ là phép nối chuỗi, vì vậy bạn phải sửa lại như sau.

Code RUN
var a = '12';
var b = 20;

a = parseInt(a);

// kết quả là 32
document.write(b + a); 

Kết quả của đoạn code này sẽ là 32.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw,