CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy ngày giờ hiện tại trong html đơn giản

Question: Cho mình hỏi có cách nào để lấy ngày giờ hiện tại trong HTML không? Đây là câu hỏi mà mình đã nhận được từ nhiều bạn, nên hôm nay mạo muội viết một bài thủ thuật đơn giản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực tế thì HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó chỉ là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản nên chỉ thực thi được ở dạng tĩnh, không có cấu trúc lập trình nên không linh động được.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn lấy thời gian hiện tại để hiển thị trong thẻ HTML thì hãy sử dụng cách dưới đây nhé.

Bạn hãy sử dung kết hợp với ngôn ngữ Javascript, tức là sẽ dùng JS để lấy thời gian hiện tại, sau đó gán giá trị vào thẻ HTML.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Bạn hãy đặt cho thẻ HTML cần hiển thị ngày giờ hiện tại một cái tên bất kì. Giả sử mình đặt tên như sau:

<div id="current-time"></div>

Bước 2: Dùng JS để đổ giá trị thời gian hiện tại vào thẻ đó.

Code RUN
<div id="current-time"></div>
<script>
  var curDate = new Date();
   
  // Ngày hiện tại
  var curDay = curDate.getDate();

  // Tháng hiện tại
  var curMonth = curDate.getMonth() + 1;
   
  // Năm hiện tại
  var curYear = curDate.getFullYear();

  // Gán vào thẻ HTML
  document.getElementById('current-time').innerHTML = curDay + "/" + curMonth + "/" + curYear;
</script>

Thật đơn giản phải không các bạn. Nếu bạn muốn hiển thị kiểu khác thì cứ sửa trong dòng cuối cùng nhé.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top