CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Validate form bằng Javascript cơ bản

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách validate form bằng Javascript ở mức cơ bản, đó là sử dụng những function dạng tách rời để kiểm tra định dạng dữ liệu của form.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Validate form là thao tác bắt buộc phải làm, nó giúp phía server giảm tải và bớt đi những request submit cố tình chơi xấu. Tuy nhiên, vì nó chạy ở client nên ở phía server phải kiểm tra thêm một lần nữa trước khi lưu vào CSDL nhé.

Xem demo

1. Bài toán validate form bằng Javascript

Trước tiên bạn hãy tạo một form đăng ký thành viên gồm các thông tin: Tên đăng nhập, mật khẩu, điện thoại, email, và cuối cùng là địa chỉ.

HTML RUN
<form method="post" action="" id="loginform">
  <table border="1" cellpadding="10">
    <tr>
      <td>Tên đăng nhập: </td>
      <td>
        <input type="text" id="username" name="username" value=""/>
        <span id="username_error"></span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Mật khẩu: </td>
      <td>
        <input type="text" id="password" name="password" value=""/>
        <span id="password_error"></span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Nhập lại mật khẩu: </td>
      <td>
        <input type="text" id="repassword" name="repassword" value=""/>
        <span id="repassword_error"></span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Phone: </td>
      <td>
        <input type="text" id="phone" name="phone" value=""/>
        <span id="phone_error"></span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Email </td>
      <td>
        <input type="text" id="email" name="email" value=""/>
        <span id="email_error"></span>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td>Địa chỉ </td>
      <td>
        <input type="text" id="address" name="address" value=""/>
        <span id="address_error"></span>
      </td>
    </tr>

    <tr>
      <td></td>
      <td>

        <input type="submit" onclick="return validate();" id="btn" name="btn" value="Đăng ký"/>
      </td>
    </tr>
  </table>
</form>

Và đây là yêu cầu của bài toán:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • Username không được trống, tối thiểu 5 ký tự, ko chứa ký tự đặc biệt
 • Mật khẩu không được trống, tối thiểu 8 ký tự
 • Mật khẩu nhập lại phải trùng
 • Phone phải là những con số và 10 ký tự
 • Email phải đúng định dạng, va không được để trống.

2. Tạo các function Javascript hỗ trợ validate form

Phần HTML đã xong rồi, bây giờ ta bắt đầu code Javascript.

Trước tiên bạn hãy tạo cho mình hai function bổ trợ như sau:

// Lấy giá trị của một input
function getValue(id){
  return document.getElementById(id).value.trim();
}

// Hiển thị lỗi
function showError(key, mess){
  document.getElementById(key + '_error').innerHTML = mess;
}

Trong đó function getValue dùng để lấy giá trị của một thẻ input, tham số truyền vào chính là ID của thẻ cần lấy.

Function showError dùng để hiển thị nội dung lỗi, nó sẽ gắn nội dung vào thẻ span mà ta đã khai báo ở phần HTML.

3. Các bước validate form bằng Javascript

Bây giờ ta bắt đầu xử lý từng điều kiện một nhé.

Bạn có thấy trong button Đăng Ký mình có bổ sung một function vào sự kiện click không?

<input type="submit" onclick="return validate();" id="btn" name="btn" value="Đăng ký"/>

Ta hãy tạo một function tên là validate nhé.

function validate()
{
  // Code validate tại đây
}

Bây giờ ta sẽ code validate cho nó vào trong function này.

Demo RUN
function validate()
{
  var flag = true;
  
  // 1 username
  var username = getValue('username');
  if (username == '' || username.length < 5 || !/^[a-zA-Z0-9]+$/.test(username)){
    flag = false;
    showError('username', 'Vui lòng kiểm tra lại Username');
  }
  
  // 2. password
  var password = getValue('password');
  var repassword = getValue('repassword');
  if (password == '' || password.length < 8 || password != repassword){
    flag = false;
    showError('password', 'Vui lòng kiểm tra lại Password');
  }
  
  // 3. Phone
  var phone = getValue('phone');
  if (phone != '' && !/^[0-9]{10}$/.test(phone)){
    flag = false;
    showError('phone', 'Vui lòng kiểm tra lại Phone');
  }
  
  // 4. Email
  var email = getValue('email');
  var mailformat = /^[a-zA-Z0-9.!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$/;
  if (!mailformat.test(email)){
    flag = false;
    
    showError('phone', 'Vui lòng kiểm tra lại Email');
  }
  
  return flag;
}

Mình đã comment rất kỹ từng trường hợp nhé anh em. Vì là bài thực hành nên sẽ hơi khó giải thích một chút, anh em chịu khó thực hành theo nhé, hoặc xem trong video để biết cách làm.

Trên là bài hướng dẫn các validate form bằng Javascript ở mức cơ bản thôi nhé. Tuy là cơ bản nhưng nó chứa rất nhiều kiến thức mà bạn đã được học ở phần JS căn bản.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top