CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy ngày giờ hiện tại trong Javascript

Bạn đã biết cách lấy này hiện trại trong javascript chưa? Hay bạn muốn lấy giờ hiện tại trong js để làm một chức năng nào đó mà không biết cách làm? Đừng lo, bởi trong bài này mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để xử lý thời gian trong javascript thì ta sử dụng đối tượng Date, nó có nhiều tham số truyền vào nên nếu bạn chưa biết thì hãy đọc bài đó trước đi nhé.

1. Lấy thời gian hiện tại trong javascript

Để lấy thời gian hiện tại thì ta sử dụng cú pháp sau:

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();
console.log(curDate);  

Kết quả trên trình duyệt của mình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Wed Jun 16 2021 11:34:58 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)

Đây chính là chuỗi thời gian hiện tại ngay thời điểm mình chạy lệnh.

2. Lấy ngày tháng năm hiện tại trong Javascript

Sau khi có đối tượng lưu trữ thời gian hiện tại thì bạn dễ dàng lấy ngày tháng năm hiện tại.

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();

// Lấy ngày hiện tại
var curDay = curDate.getDate();
console.log(curDay);

// Lấy tháng hiện tại
var curMonth = curDate.getMonth() + 1;
console.log(curMonth);

// Lấy năm hiện tại
var curYear = curDate.getFullYear();
console.log(curYear);

3. Lấy giờ hiện tại trong Javascript

Tương tự, ta sẽ sử dụng những hàm liên quan đến giờ phút giây để lấy trong đối tượng date.

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();

// Lấy giờ hiện tại
var hours = curDate.getHours();
console.log(hours);

// Lấy phút hiện tại
var minutes = curDate.getMinutes() + 1;
console.log(minutes);

// Lấy giây hiện tại
var seconds = curDate.getSeconds();
console.log(seconds);

Trên là cách sử dụng đối tượng date trong javascript để lấy thời gian hiện tại như: Ngày tháng năm hiện tại, giờ phút giây hiện tại.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top