CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách lấy ngày giờ hiện tại trong Javascript

Bạn đã biết cách lấy này hiện trại trong javascript chưa? Hay bạn muốn lấy giờ hiện tại trong js để làm một chức năng nào đó mà không biết cách làm? Đừng lo, bởi trong bài này mình sẽ hướng dẫn thật chi tiết.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để xử lý thời gian trong javascript thì ta sử dụng đối tượng Date, nó có nhiều tham số truyền vào nên nếu bạn chưa biết thì hãy đọc bài đó trước đi nhé.

1. Lấy thời gian hiện tại trong javascript

Để lấy thời gian hiện tại thì ta sử dụng cú pháp sau:

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();
console.log(curDate);  

Kết quả trên trình duyệt của mình là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Wed Jun 16 2021 11:34:58 GMT+0700 (Giờ Đông Dương)

Đây chính là chuỗi thời gian hiện tại ngay thời điểm mình chạy lệnh.

2. Lấy ngày tháng năm hiện tại trong Javascript

Sau khi có đối tượng lưu trữ thời gian hiện tại thì bạn dễ dàng lấy ngày tháng năm hiện tại.

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();

// Lấy ngày hiện tại
var curDay = curDate.getDate();
console.log(curDay);

// Lấy tháng hiện tại
var curMonth = curDate.getMonth() + 1;
console.log(curMonth);

// Lấy năm hiện tại
var curYear = curDate.getFullYear();
console.log(curYear);

3. Lấy giờ hiện tại trong Javascript

Tương tự, ta sẽ sử dụng những hàm liên quan đến giờ phút giây để lấy trong đối tượng date.

// curDate sẽ lưu trữ thời gian hiện tại
var curDate = new Date();

// Lấy giờ hiện tại
var hours = curDate.getHours();
console.log(hours);

// Lấy phút hiện tại
var minutes = curDate.getMinutes() + 1;
console.log(minutes);

// Lấy giây hiện tại
var seconds = curDate.getSeconds();
console.log(seconds);

Trên là cách sử dụng đối tượng date trong javascript để lấy thời gian hiện tại như: Ngày tháng năm hiện tại, giờ phút giây hiện tại.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,