CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bắt sự kiện checkbox trong javascript

Cho một checkbox, hãy viết chương trình xử lý khi người dùng thay đổi trạng thái của checkbox từ uncheck sang checked thì thông báo là "bạn vừa chọn checkbox này", và ngược lại thì thông báo là "bạn vừa bỏ chọn checkbox này".

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực ra trong Javascript không hề có sự kiện checked hay unchecked mà chỉ có sự kiện onclick hoặc onchange. Như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng sự kiện onclick, khi người dùng click vào checkbox thì ta sẽ kiểm tra trạng thái của checkbox, nếu checked = true thì tức là đã chọn và checked = false tức là bỏ chọn.

Đề bài hơi khó hiểu nên mình sẽ làm ví dụ hỏi các thành viên có thích blog freetuts.net không nhé :)

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Bắt sự kiện checkbox trong Javascript</h2>
    <p>Viết chương trình bắt sự kiện check và uncheck của Javascript.</p>
    
    <input type="checkbox" id="action" value="1"/> <label>Bạn có thích blog freetuts.net không?</label>
    
    <script language="javascript">
      document.getElementById('action').onclick = function(e){
        if (this.checked){
          alert("Bạn vừa thích freetuts.net");
        }
        else{
          alert("Bạn vừa bỏ thích freetuts.net");
        }
      };
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,