Bắt sự kiện checkbox trong javascript

DEMO

Cho một checkbox, hãy viết chương trình xử lý khi người dùng thay đổi trạng thái của checkbox từ uncheck sang checked thì thông báo là "bạn vừa chọn checkbox này", và ngược lại thì thông báo là "bạn vừa bỏ chọn checkbox này".

Thực ra trong Javascript không hề có sự kiện checked hay unchecked mà chỉ có sự kiện onclick hoặc onchange. Như trong trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng sự kiện onclick, khi người dùng click vào checkbox thì ta sẽ kiểm tra trạng thái của checkbox, nếu checked = true thì tức là đã chọn và checked = false tức là bỏ chọn.

Đề bài hơi khó hiểu nên mình sẽ làm ví dụ hỏi các thành viên có thích blog freetuts.net không nhé :)

Bài giải tham khảo RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Bắt sự kiện checkbox trong Javascript</h2>
    <p>Viết chương trình bắt sự kiện check và uncheck của Javascript.</p>
    
    <input type="checkbox" id="action" value="1"/> <label>Bạn có thích blog freetuts.net không?</label>
    
    <script language="javascript">
      document.getElementById('action').onclick = function(e){
        if (this.checked){
          alert("Bạn vừa thích freetuts.net");
        }
        else{
          alert("Bạn vừa bỏ thích freetuts.net");
        }
      };
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

Học Javascript qua các bài tập thực hành

Bạn muốn học và nắm bắt Javascript một cách nhanh nhất thì khoá học Javascript từ đầu sẽ giúp bạn, đây là khóa học được biên soạn dành cho người mới học, và mọi thứ sẽ thông qua thực hành, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và nhớ lâu hơn. Bạn sẽ được học xử kỹ thuật lý các hiệu ứng, thao tác với DOM, BOM và nhiều kỹ thuật khác.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Học lập trình JAVASCRIPT

(Giảng viên: )

XEM