CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu thuật toán này một cách đơn giản nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán này đi ngược với thuật toán trong bài kiểm tra số nguyên dương javascript, bởi vì một bên là số dương còn một bên là số ấm. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo bài đó trước nhé, bởi mình sẽ không giải thích quá nhiều trong bài này.

Hàm kiểm tra số nguyên âm trong javascript như sau:

function laSoNguyenAm(value){
    return (Number.isInteger(value) && value < 0);
}

console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Tương tự, dưới đây cũng là một hàm giúp bạn kiểm tra số nguyên dương âm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

let laSoNguyenAm = (value) => {
    return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);
};
          
console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Trên là mình đã chia sẻ hai hàm cơ bản nhất để kiểm tra số nguyên dương âm bằng ngôn ngữ javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top