CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript, qua đó sẽ giúp bạn hiểu thuật toán này một cách đơn giản nhất.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thuật toán này đi ngược với thuật toán trong bài kiểm tra số nguyên dương javascript, bởi vì một bên là số dương còn một bên là số ấm. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo bài đó trước nhé, bởi mình sẽ không giải thích quá nhiều trong bài này.

Hàm kiểm tra số nguyên âm trong javascript như sau:

function laSoNguyenAm(value){
    return (Number.isInteger(value) && value < 0);
}

console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Tương tự, dưới đây cũng là một hàm giúp bạn kiểm tra số nguyên dương âm.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

let laSoNguyenAm = (value) => {
    return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);
};
          
console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Trên là mình đã chia sẻ hai hàm cơ bản nhất để kiểm tra số nguyên dương âm bằng ngôn ngữ javascript.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top