CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên trong Javascript bằng cách sử dụng hàm Math.random, qua đó bạn có thể giới hạn phạm vi min và max của số random.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số ngẫu nhiên random được sử dụng trong một số trường hợp, tuy không nhiều nhưng bạn cũng nên biết cách code nó bằng Javascript. Ví dụ trong ứng dụng tạo mật khẩu random cho các file nén rar, để tiết kiệm thời gian thì mình viết một tính năng khi click vào button thì sinh ra một dãy số gồm 4 chữ số ngẫu hiên, và mình sử dụng dãy số đó làm mật khẩu luôn.

Để làm được chức năng này thì ta sử dụng mà Math.random, kết hợp với các tham số truyền vào để giới hạn số ngẫu nhiên.

Sử dụng Math.random()

Hàm Math.random() sẽ in ra một số ngẫy nhiên, và thường đó là một số nhỏ hơn 1. Xem ví dụ dưới đây:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN
alert(Math.random());

ramdom js 1 JPG

Tạo ngẫu nhiên một số nguyên bằng Javascript

Để làm được điều này thì ta phải sử dụng hàm làm tròn Math.floor, kết hợp với hàm Math.ramdom như sau:

Tạo một số nguyên random trong phạm vi từ 0 - 9:

Math.floor(Math.random() * 10);

Tạo một số nguyên ngẫu nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100:

Math.floor(Math.random() * 101);

Tạo số ngẫu nhiên từ 1 đến 10:

Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

Tạo số ngẫu nhiên từ 1 đến 100:

Math.floor(Math.random() * 100) + 1;

Tạo số ngẫu nhiên trong phạm vi min - max bằng Javascript

Mình sẽ chia sẻ một hàm ở trên W3Schools nhé. Họ đã test rất kỹ rồi nên mình sẽ tiết kiệm được thời gian kiểm tra:

Trường hợp 1: Random trong phạm vi min và max không bao gồm hai số đó.

function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min) ) + min;
}

Ví dụ: Tạo hai số ngẫu nhiên trong phạm vi 10 - 100 thì dùng như sau:

getRndInteger(9, 101)

Trường hợp 2: Tạo số ngẫu nhiên trong phạm vi min - max bao gồm cả hai số đó.

function getRndInteger(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) ) + min;
}

Lam lại bài tập trên thì ta sẽ tạo ra số ngẫu nhiên trong phạm vi từ 10 - 100 như sau:

getRndInteger(10, 100)

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript. Hy vọng bài viết hưu ích với bạn.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top