VĂN HỌC
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Văn học

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Văn học, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Văn học.

1TÁC GIẢ VĂN HỌC
Trong nước
1 Tiểu sử và sự nghiệp tác giả Khánh Hoài
2 Tiểu sử và sự nghiệp tác giả Nguyễn Nhật Ánh
3 Lịch sử và sự nghiệp của tác giả Nguyễn Du
4 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Khuyến
5 Lịch sử và sự nghiệp của nhà văn Nam Cao
6 Tiểu sử nhà thơ Quang Dũng, sự nghiệp sáng tác của ông
7 Tiểu sử nhà văn Lê Hữu Trác (Sự nghiệp văn học)
8 Tiểu sử nhà văn Nguyễn Dữ và tác phẩm Truyện Kì Mạn Lục
9 Tiểu sử Lê Anh Trà và quá trình hoạt động nghệ thuật của ông
10 Tiểu sử nhà thơ Hồ Xuân Hương, sự nghiệp sáng tác
11 Tiểu sử nhà thơ Trần Tế Xương, sự nghiệp sáng tác văn học
12 Tác giả Nguyễn Khoa Điềm: Xem tiểu sử và sự nghiệp của ông
13 Tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của Phan Bội Châu
14 Tiểu sử nhà thơ Tố Hữu: Sự nghiệp sáng tác và cuộc đời của ông
15 Tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của Chế Lan Viên
16 Tiểu sử nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: Sự nghiệp sáng tác và cuộc đời
17 Tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Chính Hữu
18 Tiểu sử tác giả Nguyễn Trãi: Sự nghiệp sáng tác của ông
19 Tiểu sử và sự nghiệp nhà thơ Phạm Tiến Duật
20 Tiểu sử tác giả Nguyễn Định Thi: Sự nghiệp sáng tác của ông
21 Tiểu sử và sự nghiệp của tác giả Minh Huệ
22 Tiểu sử Nguyễn Ái Quốc: Sự nghiệp sáng tác văn học
23 Tiểu sử và sự nghiệp của tác giả Lê Anh Xuân
24 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Tản Đà
25 Tiểu sử tác giả Nguyễn Tuân: Sự nghiệp sáng tác văn học
26 Tiểu sử nhà thơ Xuân Diệu: Tác phẩm nổi tiếng của ông
27 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Thế Lữ
28 Tiểu sử nhà văn Tô Hoài: Sự nghiệp sáng tác văn học của ông
29 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Hàn Mặc Tử
30 Tiểu sử nhà thơ Xuân Quỳnh: Sự nghiệp sáng tác văn học
31 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Bính
32 Tiểu sử nhà văn Kim Lân và sự nghiệp sáng tác văn học
33 Tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Huy Cận
34 tiểu sử và sự nghiệp nhà văn Lê Minh Khuê
35 Tiểu sử và sự nghiệp nhà văn Nguyễn Minh Châu
36 Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Phạm Quang Sáng
37 Tiểu sử và sự nghiệp sáng tác của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường
38 Tiểu sử và con đường sự nghiệp của nhà thơ Y Phương
39 Tiểu sử nhà văn Nguyễn Thi và sự nghiệp sáng tác của ông
40 Tiểu sử và cuộc đời sự nghiệp của nhà văn Nguyễn Thành Long
41 Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Viễn Phương
42 Tiểu sử và cuộc đời sự nghiệp nhà thơ Thanh Hải
Nước ngoài
2TÁC PHẨM VĂN HỌC
43 Hướng dẫn phân tích bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh
44 Soạn bài phong cách Hồ Chí Minh - Sách Văn Học lớp 9
45 Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu, lập dàn ý và bài văn mẫu
46 Phân tích Chiều tối (Mộ), lên dàn ý và bài văn mẫu chọn lọc
47 Phân tích bài thơ về tiểu đội xe không kính và bài văn mẫu
48 Phân tích Đoàn thuyền đánh cá Huy Cận, dàn ý và bài văn mẫu
49 Phân tích Đồng chí của Chính Hữu, lên dàn ý và bài văn mẫu
50 Phân tích nhân vật ông Hai, lên dàn ý chi tiết & bài văn mẫu
51 Phân tích Đây thôn Vĩ Dạ, dàn ý chi tiết và bài văn mẫu
52 Phân tích Vội vàng của Xuân Diệu, lên dàn ý và bài văn mẫu
53 Phân tích Tây Tiến của Quang Dũng, lên dàn ý và bài văn mẫu
54 Phân tích Bếp lửa của Bằng Việt, lập dàn ý và bài văn mẫu
55 Hiểu phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đơn giản và bài tập
56 Phân tích Chị em Thúy Kiều, lên dàn ý và bài văn mẫu
57 Phân tích Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, lên dàn ý chi tiết
58 Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa
59 Soạn bài chuyện người con gái nam xương (soạn văn lớp 9)
60 Soạn văn Mùa xuân Nho Nhỏ sách văn học lớp 9
61 Soạn bài Sang Thu của Hữu Thịnh (Sách văn học lớp 9)
62 Phân tích bài thơ Nói Với Con của tác giả Y Phương
3KIẾN THỨC LÀM VĂN
63 Mở bài Sóng của Xuân Quỳnh và một số mẫu tuyển chọn
64 Mẫu mở bài Vội Vàng của Xuân Diệu ấn tượng và độc đáo nhất
65 Mở bài Mùa xuân nho nhỏ được chọn lọc hay nhất 2024
66 Phân tích Ánh Trăng Nguyễn Duy, lên dàn ý và mẫu văn hay
67 Bài văn tả ngôi trường, lên dàn ý và văn mẫu chọn lọc hay nhất
68 Nghị luận tuổi trẻ và tương lai đất nước, dàn ý và bài văn mẫu
69 Phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông và bài văn mẫu chọn lọc
70 Nghị luận về tình yêu thương, lập dàn ý và bài văn mẫu hay
71 Phân tích bài thơ Ngắm trăng (Vọng Nguyệt), và văn mẫu chọn lọc
72 Soạn bài Những ngôi sao xa xôi ngắn gọn hay nhất
73 Viết đoạn văn tả cô giáo, dàn ý và văn mẫu chọn lọc hay nhất
74 Viết đoạn văn về ước mơ của em, dàn ý và mẫu văn hay nhất
75 Phân tích bài thơ Viếng Lăng Bác và bài văn mẫu hay nhất
76 Viết bài luận về bản thân, cách lên dàn ý và bài văn mẫu
77 Câu tường thuật trong Tiếng Việt, phân loại và bài tập liên quan
78 Mở bài chung cho nghị luận văn học chọn lọc hay nhất
79 Phân tích nhân vật Vũ Nương, lập dàn ý và mẫu văn hay
80 Phân tích bài thơ Tràng Giang, lên dàn ý và mẫu văn hay
81 Văn tả con gà trống, lập dàn ý và bài văn mẫu chọn lọc
82 Viết nghị luận về bạo lực học đường, dàn ý và mẫu văn hay
83 Phân tích Chiếc thuyền ngoài xa và mẫu văn chọn lọc hay nhất
84 Văn thuyết minh là gì? Phương pháp làm bài thuyết minh
85 Văn bản tự sự là gì? Đặc điểm - phương thức và cách diễn đạt
86 Biện pháp tu từ, tổng hợp đầy đủ và bài tập áp dụng
87 Bài văn tả con vật, lên dàn ý và bài văn mẫu cực hay
88 Từ láy là gì? Phân loại từ láy và các dạng bài tập liên quan
89 Tác dụng dấu ngoặc kép lớp 4, lưu ý và các dạng bài tập
90 Tác dụng dấu hai chấm trong câu, lưu ý khi dùng và bài tập
91 Dàn ý bài văn tả con chó và tổng hợp bài văn mẫu hay nhất
92 Dàn ý bài văn tả một đồ vật mà em yêu thích và bài văn mẫu
93 Cách làm bài văn nghị luận xã hội, lập dàn ý và bài văn mẫu
94 Mở bài Người lái đò sông Đà hay nhất được tuyển chọn
95 Bài văn tả mẹ lớp 2, 3, 4, 5, tổng hợp dàn ý hay nhất
96 Mở bài Vợ chồng A Phủ, mẫu phân tích chọn lọc hay nhất
97 Hướng dẫn viết mở bài Bếp lửa và chia sẻ mẫu mở bài hay
98 Gợi ý mở bài Từ ấy của Tố Hữu hay và đầy đủ ý nhất
99 Phân tích Kiều ở lầu Ngưng Bích, lên dàn ý và bài văn mẫu
100 Mở bài Vợ nhặt của Kim Lân được chọn lọc hay nhất 2024
101 Mở bài Ai đã đặt tên cho dòng sông ấn tượng và hay nhất 2024
102 Mở bài Việt Bắc hay và ý nghĩa nhất được tuyển chọn 2024
103 Tóm tắt quá trình phát triển của Văn học Việt Nam (dân gian và viết)
104 Tổng hợp các tác giả văn học hiện đại Việt Nam
105 Tổng hợp các tác giả văn học trung đại Việt Nam
4SOẠN VĂN LỚP 6
Văn lớp 6 tập 1
1 Bài 01: Soạn bài truyện con rồng cháu tiên lớp 6
2 - Soạn văn: Bánh chưng bánh giầy lớp 6
3 - Soạn văn: Từ và cấu tạo từ của tiếng việt lớp 6
4 - Soạn văn: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt lớp 6
5 Bài 02: Soạn bài truyện Thánh Gióng lớp 6
6 - Soạn văn: Từ mượn lớp 6
7 - Soạn văn: Tìm hiểu chung về văn tự sự lớp 6
8 Bào 03: Soạn bài Sơn tinh thủy tinh lớp 6
9 - Soạn văn: Nghĩa của từ lớp 6
10 - Soạn văn: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự lớp 6
11 Bài 04: Soạn bài Sự tích hồ gươm lớp 6
12 - Soạn bài: Chủ dề và dàn bài của bài văn tự sự lớp 6
13 - Soạn văn: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự lớp 6
14 Bài 05: Soạn bài Sọ Dừa lớp 6
15 - Soạn bài: từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 6 tập 1
16 - Soạn bài: Lời văn, đoạn văn tư sự lớp 6 tập 1
17 Bài 06: Soạn bài Thạch Sanh Lớp 6 tập 1
18 - Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ lớp 6 tập 1
19 Bài 07: Soạn bài em bé thông minh lớp 6 tập 1
20 Soạn bài: Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) lớp 6 tập 1
21 - Soạn bài: Luyện nói kể chuyện lớp 6 tập 1
22 Bài 08: Soạn văn cây bút thần lớp 6 tập 1
23 - Soạn bài Danh từ lớp 6 tập 1
24 - Soạn văn: Ngôi kể trong văn tự sự lớp 6 tập 1
25 Bài 09: Soạn bài - Ông lão đánh cá và con cá vàng lớp 6
26 - Soạn bài: Thứ tự kể trong văn tự sự lớp 6 tập 1
27 Bài 10: Soạn văn - Ếch ngồi đáy giếng lớp 6 tập 1
28 - Soan bài: Thầy bói xem voi lớp 6 tập 1
29 - Soạn bài: Đeo nhạc cho mèo lớp 6 tập 1
30 - Soạn bài: Danh từ (tiếp theo ) lớp 6 tập 1
31 - Soạn văn: Luyện nói kể chuyện tiết 2 lớp 6 tập 1
32 Bài 11: Soạn bài - Chân tay tai mắt miệng lớp 6 tập 1
33 - Soạn bài: Cụm danh từ lớp 6 tập 1
34 - Soạn bài: Luyện tập xây dựng bài tự sự, kể chuyện đời thường
35 Bài 12: Soạn bài - Treo biển lớp 6 tập 1
36 - Soạn bài: Lợn cưới, áo mới lớp 6 tập 1
37 - Soạn bài: Số từ và lượng từ lớp 6 tập 1
38 - Soạn bài: Kể chuyện tưởng tượng lớp 6 tập 1
39 Bài 13: Soạn bài - Ôn tập truyện dân gian lớp 6 tập 1
40 - Soạn bài: Chỉ từ lớp 6 tập 1
41 - Soạn bài: Luyện tập kể chuyện tưởng tượng lớp 6 tập 1
42 Bài 14: Soạn bài - Con hổ có nghĩa lớp 6 tập 1
43 - Soạn bài: Động từ lớp 6 tập 1
44 - Soạn bài: Cụm động từ lớp 6 tập 1
45 Bài 15: Soạn bài - Mẹ hiền dạy con lớp 6
46 - Soạn bài: Tính từ và cụm tính từ lớp 6 tập 1
47 Bài 16: Soạn bài - Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
48 - Soạn bài: Chương trình địa phương - tiếng việt lớp 6
49 - Soạn bài: Chương trình địa phương- tập làm văn
Văn lớp 6 tập 2
5SOẠN VĂN LỚP 7
Tập 1
1 Bài 1: Soạn bài - Cổng trường mở ra lớp 7 tập 1
2 - Soạn bài: Mẹ tôi lớp 7 tập 1
3 - Soạn bài: Từ ghép lớp 7 tập 1
4 - Soạn bài: Liên kết trong văn bản lớp 7 tập 1
5 Bài 2: Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê
6 - Soạn bài: Bố cục trong văn bản lớp 7 tập 1
Tập 2
6TÓM TẮT TÁC PHẨM

Bài xem nhiều

Top