CSDL căn bản

Nhập môn CSDL

Trong loạt bài viết này mình sẽ nói về những kiến thức căn bản về nhập môn cơ sơ dữ liệu, đây là học phần đầu tiên và quan trọng nhất khi bạn học về CSDL tại các trường đại học và cao đẳng CNTT.

Ngôn ngữ T-SQL

Trong loạt bài viết này mình sẽ tổng hợp những câu truy vấn hay dùng trong SQL, chính xác hơn là bạn sẽ được học cách sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL để xử lý dữ liệu. Hầu hết các hệ quản trị CSDL quan hệ hiện nay đều sử dụng ngôn ngữ này nên khi bạn hiểu nó là có thể học bất kì một DBA nào.