CSDL CĂN BẢN
BÀI MỚI NHẤT

Quảng cáo

CSDL căn bản

Danh sách các bài viết trong chuyên mục CSDL căn bản, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục CSDL căn bản.

1NHẬP MÔN CSDL
Khởi đầu
1 Tìm hiểu cơ sở dữ liệu là gì? và hệ quản trị CSDL MYSQL
2 Các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu
Các mô hình CSDL
3 Mô hình dữ liệu mạng
4 Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)
5 Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model)
Đại số quan hệ
Tối ưu dữ liệu
2HỌC JSON
6 Bài 01: JSON là gì? Cấu trúc chuỗi JSON
7 Bài 02: Xử lý JSON trong PHP - Các ví dụ về JSON PHP và MYSQL
8 Bài 03: Bài tập JSON - Xử lý tình huống với JSON
9 Bài 04: JSON và Object trong Javascript
10 Bài 05: JSON và ứng dụng trong Ajax
3HỌC XML
11 Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML
12 Bài 02: Cấu trúc cây trong XML
13 Bài 03: Tìm hiểu Element trong XML
14 Bài 04: Tìm hiểu XML Attributes
15 Bài 05: XML và các hệ quản trị CSDL (MySQL)
16 Bài 06: Tìm hiểu XML Namespace
17 Bài 07: Tìm hiểu CDATA trong XML
4NGÔN NGỮ T-SQL
Table queries
1 Phiên làm việc là gì trong SQL
2 Create và Drop Database trong SQL
3 Các kiểu dữ liệu trong SQL (Data Type)
4 Lệnh Create Table trong SQL
5 Lệnh Drop Table trong SQL
6 Primary Key trong SQL
7 Khóa ngoại Foreign Key trong SQL
8 Ràng buộc Check trong SQL
Data Queries
9 Lệnh INSERT trong SQL
10 Lệnh SELECT trong SQL
11 Mệnh đề WHERE trong SQL
12 Lệnh Update trong SQL
13 Lệnh Delete trong SQL
14 Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL
15 Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL
16 Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL
17 Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL
Condition & Operator
18 Toán tử AND và OR trong SQL
19 Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL
20 Toán tử IN và NOT IN trong SQL
21 Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL
Advanced
22 Tích đề các trong SQL
23 Inner JOIN trong SQL
24 Left Join trong SQL
25 Right Join trong SQL
26 Self Join trong SQL
27 Subquery trong SQL - truy vấn con

Bài xem nhiều

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các tạo bảng (Create Table), khái niệm về khóa chính…

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

Thiết lập ID tăng tự động với Identity trong SQL Server

ID tăng tự động là một nhu cầu rất quan trọng trong việc lưu trữ…

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Mô hình thực thể mối kết hợp (ER)

Tiếp theo mô hình mạng chúng ta sẽ học một mô hình cao cấp hơn…

Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

Ràng buộc UNIQUE trong SQL Server

Ở các bài trước chúng ta đã tìm hiểu ràng buộc primary key và foreign…

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Tạo biến bằng lênh DECLARE trong SQL Server

Stored Procedure là tập hợp những lệnh SQL và những công thức tính toán nên…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Giới thiệu SQLite - SQLite là gì?

Giới thiệu SQLite - SQLite là gì?

SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine, không…

Mô hình dữ liệu mạng

Mô hình dữ liệu mạng

Nếu bạn là người bắt đầu tìm hiểu lập trình nói chung và mới tìm…

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Lệnh tạo bảng (Create Table) trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh đầu tiên trong ngôn ngữ…

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Bảng tạm Temporary Tables trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo và sử dụng bảng tạm Temporary…

INNER JOIN trong MySQL

INNER JOIN trong MySQL

Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu…

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy dữ liệu trong MySQL với…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Schema là gì? tạo Schema trong SQL Server

Ở bài trước bạn đã hiểu cách tạo database rồi, vậy thì trong bài này…

Giới thiệu Stored Procedure trong SQL Server

Giới thiệu Stored Procedure trong SQL Server

Trong bài này bạn sẽ được tìm hiểu khái niệm về stored procedure trong SQL…

Thêm column vào table trong SQL Server

Thêm column vào table trong SQL Server

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ALTER TABLE để thêm…

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Tạo khóa chính (Primary key) trong MySQL

Như ta biết mỗi table thông thường chúng ta sẽ có một khóa chính nhằm…

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key…

Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML

Bài 01: XML là gì? Cú pháp căn bản của XML

Ngoài cách lưu trữ dữ liệu trong các hệ quản trị CSDL ra thì bạn…

Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

Lệnh tạo bảng trong Oracle - Create Table

Chúng ta có hai thành phần quan trọng khi tạo table đó là tên của…

Top