TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng cách sử dụng từ khóa AS, từ khóa này giúp chúng ta xử lý việc trùng tên khi viết truy vấn với SQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. ALIAS là gì?

Alias dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bí danh, dùng trong SQL thì có nghĩa là sử dụng bí danh cho một đối tượng cụ thể nào đó. Bạn có thể sử dụng alias cho column, table hay một tên bất kì, và kí hiệu của nó trong SQL à AS. Lệnh này sẽ tạo ra một tên tạm và chỉ tồn tại trong quá trình chạy câu truy vấn, sau đó nó sẽ được giải phóng khỏi bộ nhớ.

SELECT column_name AS column_new_name
FROM table_name AS table_new_name

Trong đó:

  • column_new_name là tên mới của column
  • table_new_name là tên mới của table

2. Sử dụng Alias với Column

Tại sao lại cần alias? Như trong phân tích thiết kế database thì trong một bảng tên các columns phải là duy nhất, nhưng ở 2 bảng khác nhau thì tên column có thể sẽ bị trùng tên nên việc này sẽ gây ra lỗi nếu bạn không chỉ định rõ column của bảng nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ:

  • Bảng A có: ID | NAME
  • Bảng B có: ID | NAME

Để giải quyết nó thì ta có thể sử dụng dấu chấm để truy vấn tới đúng column của table như sau:

SELECT A.name, B.name
FROM A, B

Hoặc nếu bạn kết hợp với lệnh AS để tạo tên mới thì sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

SELECT A.name AS a_name, B.name AS b_name
FROM A, B

Kết quả sẽ trả về danh sách gồm 2 column: a_name | b_name

Hãy tham khảo tiếp ví dụ dưới đây, lệnh AS sẽ đổi tên CustomerID thành ID, CustomerName thành Customer

SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers;

Không chỉ đổi tên cho một column, nó có thể đổi tên cho một nhóm các column hoặc một giá trị chưa có tên như hàm COUNT. 

SELECT COUNT(NAME) AS total_record
FROM A

SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address
FROM Customers;

3. Sử dụng Alias với Table

Bạn cũng có thể sử dụng Alias để đôi tên cho table. Vi dụ khi bạn đặt tên table quá dài hoặc thực hiện phép JOIN trên cùng một table thì sẽ bị trùng tên, lúc này bạn sẽ đặt lại tên mới giúp nó ngắn hơn, câu try vấn trông sẽ thân thiện hơn.

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o

Sau khi bạn đổi tên xong là có thể sử dụng tên đó ở SELECT hoặc WHERE đều được. Xem ví dụ dưới đây.

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName="Around the Horn" AND c.CustomerID=o.CustomerID;

Nếu viết không sử dụng Alias thì sẽ như sau:

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName="Around the Horn" AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;

Như vậy lệnh ALIAS rất hữu ích phải không các bạn, nó giúp ta viết câu  truy vấn sạch sẽ hơn. 

Và lưu ý với bạn là bạn có thể bỏ từ khóa AS cũng được nhé, xem ví dụ đưới đây.

SELECT COUNT(NAME) total_recordFROM A<br />

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top