TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT nâng cao đó là subquery, đây là cách chạy nhiều câu truy vấn trong một câu lệnh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Subquery là gì?

Subquery hay còn gọi là truy vấn con, đây là cách viết một câu lệnh SQL mà trong đó có lồng thêm một hoặc nhiều câu truy vấn khác, và thường được sử dụng trong bốn lệnh: SELECT, INSERT, UPDATE hoặc DELETE.

Trước khi đi vào phần chi tiết thì mình xin nhắc lại kiến thức cũ một chút. Khi bạn thực hiện một câu SELECT thì kết quả nó sẽ trả về một bảng tạm, bảng tạm này có số records và column phụ thuộc vào câu SELECT, vì là một bảng nên ta có thể viết câu truy vấn dạng readonly trên bangr đó.

Ví dụ
SELECT SV.MASINHVIEN, SV.TENSINHVIEN
FROM (SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN FROM SINHVIEN) AS SV

Trong ví dụ này mình đã thực hiện một câu truy vấn và trong đó có thêm một câu truy vấn con (subquery). Vì là bảng tạm nên ta phải sử dụng từ khóa AS để đặt tên cho nó thì ở câu SELECT cha bên ngoài mới hiểu, đây là cách viết tường minh. Nếu bạn không thích tường minh thì cũng có thể viết như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN
FROM (SELECT MASINHVIEN, TENSINHVIEN FROM SINHVIEN)

Nhìn gọn hơn nhưng mình khuyên không nên viết theo cách này.

2. Một vài ví dụ với subquery

Truy vấn con (subquery) rất hữu ích trong một số trường hợp liên quan đến nhiều bảng. và sau đây là một vài ví dụ tham khảo.

SỬ DỤNG TRONG IN
SELECT * FROM EMPLOYEES E 
WHERE E.ID IN (SELECT s.SalesPersonID FROM Sales s);

SỬ DỤNG TRONG ANY
SELECT * FROM Customers c 
WHERE c.ID =ANY (SELECT s.CustomerID FROM Sales s);

SỬ DỤNG TRONG SOME
SELECT * FROM Students s 
WHERE s.id = SOME (SELECT l.Student_id FROM Library l);

SỬ DỤNG TRONG EXISTS
SELECT * FROM Students s 
WHERE EXISTS (SELECT * FROM Students_Math m WHERE m.id=s.id);

SỬ DỤNG TRONG NOT EXISTS
SELECT * FROM Students s 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Students_Math m WHERE m.id=s.id);

Trên là một vài cách sử dụng căn bản, thực tế có có những trường hợp viết rất phức tạp nên mình không thể đăng lên đây được, sẽ rất khó hiểu.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top