TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so khớp một chuỗi theo một định dạng cho trước (chuỗi mẫu). Chuỗi mẫu sẽ sử dụng những ký tự đại diện và so sánh với chuỗi gốc.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Like trong T-SQL

Phạm vi bài này ta chỉ học hai kí tự đại diện đó là:

  • _ là ký tự đại diện cho một ký tự bất kỳ.
  • % là ký tự dại diện cho một hoặc nhiều ký tự bất kì.

Ngoài ra bạn có thể sử dung biểu thức chính quy, nhưng vì nó hơi khó nên mình sẽ trình bày ở một bài khác, hoặt là sẽ được học tại một bộ môn SQL cụ thể.

Cú pháp
SELECT columns_list
FROM table_name
WHERE column_name LIKE "chuoi_mau"

Trong đó chuoi_mau là  chuỗi mà bạn tạo ra để so sánh với chuỗi gốc, còn column_name và table_name là tên các columns và tên table, nó quá quen thuộc với bạn rồi phải không nào?

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Lấy danh sách khách hàng có họ Nguyễn.

SELECT * FROM CUSTOMER 
WHERE NAME LIKE "Nguyen%"

2. Not Like trong T-SQL

NOT LIKE sẽ có tác dụng phủ định với lệnh LIKE, tức là nếu biểu mẫu so khớp sai thì dòng dữ liệu đó sẽ được chọn.

Ví dụ: Lấy danh sách sinh viên có tên không được bắt đầu bằng chữ A.

SELECT * FROM STUDENTS
WHERE FIRST_NAME NOT LIKE "A%"

3. Một vài ví dụ khác với Like trong SQL

Mình sẽ đưa thêm một vài ví dụ nữa để bạn tham khảo nhé.

Ví dụ 1: Lấy tất cả những khách hàng có tên bắt đầu bằng chữ A.

SELECT * FROM CUSTOMER 
WHERE FIRST_NAME LIKE "a%"

Ví dụ 2:  Lấy khách hàng có tên là một ký tự duy nhất. Vi dụ tên A, Ý, ...

SELECT * FROM CUSTOMER 
WHERE FIRST_NAME LIKE "_"

Ví dụ 3: Lấy danh sách bài viết có tiêu đề xuất hiện chữ Hà Nội.

SELECT * FROM POSTS
WHERE TITLE LIKE "%Ha Noi%"

Lệnh này khá hay phải không các bạn, nó thường được dùng để tìm kiếm dữ liệu trong chuỗi. Tuy nhiên về mặt tốc độ thì nó khá chậm, vì vậy các hệ quản trị CSDL đã đưa ra những kỹ thuật như full text search để giúp tìm kiếm nhanh hơn.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top