TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh Delete trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh xóa một hoặc nhiều records ra khỏi bảng và đó là lệnh DELETE. Lệnh này sẽ xóa hoàn toàn dữ liệu ra khỏi hệ thống nên bạn không thể lấy lại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu lệnh DELETE trong T-SQL

T-SQL là ngôn ngữ chuẩn chung nên cú pháp dưới đây được sử dụng cho hầu hết các hệ quản trị CSDL hiện nay.

DELETE FROM table_name 
WHERE [CONDITION]; 

Trong đó

  • CONDITION là điều kiện để xóa, nếu record nào thỏa điều kiện thì sẽ bị xóa. Nếu bạn không nhập condition thì toàn bộ dữ liệu của bảng sẽ bị xóa.
  • Bạn chỉ có thể thao tác với một bảng trong một câu truy vấn.

Ví dụ: Xóa domain freetuts.net ra khỏi danh sách domains.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

DELETE FROM domains WHERE domain_name = 'freetuts.net'

2. Một vài ví dụ khác với DELETE

Bạn có thể thêm nhiều điều kiện lọc để xóa thật chính xác, trường hợp muốn xóa hết dữ liệu thì không cần truyền điều kiện.

Ví dụ: Xóa sạch dữ liệu trong bảng CUSTOMERS

DELETE FROM CUSTOMER;

Ví dụ: Xóa bài viết có ID lớn hơn 7000 và nội dung bài đó không được trống.

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Nếu bạn đang làm dự án thật thì hãy cân nhắc và test thật kỹ câu truy vấn trước khi đưa nó vào chạy thực tiễn nhé, nếu vô tình chạy sai thì bạn không thể phục hồi lại được đâu.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử AND và OR trong SQL

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top