TABLE QUERIES
DATA QUERIES
CONDITION & OPERATOR
ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử AND và OR trong SQL

Trong bài này chúng ta học hai toán tử có thể nói là được sử dụng nhiều nhất khi làm việc với SQL, đó là toán tử AND và toán tử OR. Chắc hẳn bạn đã học hai toán tử này ở bộ môn toán cao cấp rồi phải không nào? Nếu chưa thì cũng đừng lo vì trong bài này mình sẽ giải thích rất kỹ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Toán tử AND trong SQL

AND dịch ra tiếng Anh có nghĩa là "", ý nghĩa của nó là kết nối hai mệnh đề lại với nhau đó là mệnh đề bên phải và mệnh đề bên trái, hay còn gọi là vế phải và vế trái. Kết quả của AND sẽ trả về đúng (TRUE) nếu cả hai vế đều đúng, và sai (false) nếu một trong hai vế sai.

Ví dụ khi bạn đi thi nếu thỏa điều kiện sau thì bạn sẽ được đậu: Nếu tổng điểm phải lớn hơn 10 và không có môn nào dưới 2 điểm, chỉ cần bạn vi phạm một trong hai điều kiện đó thì sẽ bị loại ngay.

Cú pháp
SELECT * FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2

Ví dụ: Lấy danh sách sinh viên đang sống tại Đăklăk và có điểm lớn hơn 6.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT * FROM exams
WHERE address = "DakLak" AND score > 6

Bạn có thể sử dụng nhiều OR trong một câu lệnh SQL.

2. toán tử OR trong SQL

OR là toán tử lấy một trong hai, nghĩa là nó sẽ trả về TRUE nếu một trong hai vế đúng, và FALSE nếu cả hai vế sai. Ví dụ mình có mệnh đề như sau: Nếu bạn A không đi học hoặc bạn  A có điểm thấp thì sẽ bị ở lại lớp, nghĩa là nếu bạn A bị dính một trong hai trường hợp trên thì sẽ bị ở lại lớp.

Cú pháp lệnh OR như sau:

SELECT * FROM table_name
WHERE condition1 AND condition2

Ví dụ: Cập nhật khách hàng đang sống ở ĐăkLăk hoặc có tổng tiền lớn hơn 1.000.00đ sang trạng thái đã thanh toán.

UPDATE FROM CUSTOMER
SET STATUS = "Da thanh Toan"
WHERE ADDRESS = "DakLak" OR MONEY > 1000000

Quá đơn giản phải không các bạn :) hai toán tử này  hầu như được sử dụng nhiều nhất đấy.

Cùng chuyên mục:

Phiên làm việc là gì trong SQL

Phiên làm việc là gì trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giải thích phiên làm việc là gì trong SQL…

Ràng buộc Check trong SQL

Ràng buộc Check trong SQL

Bài này bạn sẽ được học cách tạo ràng buộc giá trị trong SQL bằng…

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Khóa ngoại Foreign Key trong SQL

Trong bài này bạn sẽ được học cách tạo khóa ngoại Foreign Key bằng câu…

Primary Key trong SQL

Primary Key trong SQL

Bài này bạn sẽ được giới thiệu cách tạo khóa chính (Primary Key) thể hiện…

Create và Drop Database trong SQL

Create và Drop Database trong SQL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh Create Database để tạo…

Subquery trong SQL - truy vấn con

Subquery trong SQL - truy vấn con

Trong bài này mình sẽ nói đến một cách sử dụng câu truy vấn SLECT…

Self Join trong SQL

Self Join trong SQL

Mỗi phép Join đều phải có hai bảng table1 và table2, tuy nhiên có trường…

Right Join trong SQL

Right Join trong SQL

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói đến phép Join trong SQL.…

Left Join trong SQL

Left Join trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu Inner Join và biết được tại…

Inner JOIN trong SQL

Inner JOIN trong SQL

Ở bài trước chúng ta đã học hiểu cách truy vấn nhiều bảng trong SQL…

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN và NOT BETWEEN trong SQL

Toán tử BETWEEN dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một khoảng…

Tìm hiểu ALIAS  (AS) trong SQL

Tìm hiểu ALIAS (AS) trong SQL

Trong bài này mình sẽ nói về cách đặt lại tên cho column, table bằng…

Tích đề các trong SQL

Tích đề các trong SQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy vấn dữ liệu trên…

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Gộp dữ liệu với UNION và UNION ALL trong SQL

Có một số trường hợp bắt buộc bạn phải chạy hai câu truy vấn nên…

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Lọc dữ liệu trùng với DISTINCT trong SQL

Đôi khi có những câu truy vấn có kết quả bị trùng lặp thì lúc…

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Toán tử IN và NOT IN trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ học hai lệnh mới dùng để kiểm tra một…

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Toán tử LIKE và NOT LIKE trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh LIKE, lệnh này dùng để so…

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY trong SQL

Nếu bạn muốn sắp xếp dữ liệu trả về theo tăng dần hoặc giảm dần…

Lệnh Delete trong SQL

Lệnh Delete trong SQL

DELETE FROM posts WHERE post_id > 7000 AND post_content IS NOT NULL;

Lệnh Update trong SQL

Lệnh Update trong SQL

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến lệnh UPDATE, đây là lệnh dùng…

Top