CONTROL PANEL
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Control Panel

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Control Panel, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Control Panel.

1DIRECT ADMIN
1 Các cấp độ User trong Direct Admin
2 Tạo mới Reseller trong Direct Admin
3 Tạo mới Hosting (User) trên Direct Admin
4 Thay đổi mật khẩu Hosting trên Direct Admin
5 Tạo Subdomain trong Direct Admin
6 Quản lý Database Hosting trong Direct Admin
7 Upload website lên Host sử dụng Direct Admin
8 Quản lý tên miền trong Direct Admin
2CPANEL
9 Cách đăng nhập vào cPanel
10 Hướng dẫn tạo bộ lọc Email trên cPanel
11 Hướng dẫn tăng giới hạn dung lượng mailbox trên cPanel
12 Hướng dẫn cài đặt trả lời email tự động trên cPanel
13 Hướng dẫn cài đặt thư chuyển tiếp Email Forwarder trong cPanel
14 Hướng dẫn cài đặt Catch-all Email trong cPanel

Bài xem nhiều

Top