Home > Control Panel > Direct Admin

Direct Admin

Đây là series hướng dẫn cách sử dụng CMS Direct Admin để quản lý VPS và Hosting, thông qua series này bạn sẽ biết được cách quản lý mã nguồn website của mình như thêm mới, backup, tạo reseller, tạo user ....

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP