BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tổng hợp 20 lệnh FFmpeg cơ bản cho người mới bắt đầu

Trong bài này chúng ta sẽ học 20 lệnh FFmpeg cơ bản dành cho người mới bắt đầu. FFmpeg là công cụ xử lý video rất mạnh, nó giúp lập trình viên có thể làm ra những video theo ý của mình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu bạn là một Youtuber thì chắc hẳn không còn xa lạ gì với công cụ FFmpeg nữa phải không nào? Nhất là những bạn chơi reup, cần xử lý video để lách bản quyền một cách nhanh chóng. Đương nhiên, bạn có thể sử dụng những phần mềm xử lý video chuyên dụng như Camtasia, Adobe Premier .. nhưng tốc độ xử lý sẽ rất chậm.

Và sau đây mình sẽ tổng hợp những lệnh FFmpeg cơ bản nhất, giúp bạn có thể tiếp cận công cụ này một cách nhanh chóng. Bản thân mình cũng đang tìm hiểu công cụ này nên nếu có gì sai sót thì rất mong các bạn thông cảm.

I. Cú pháp của một lệnh FFmpeg

Trước khi bắt đầu thì bạn phải biết rằng cú pháp chuẩn của một lệnh FFmpeg sẽ có dạng như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ffmpeg [global_options] {[input_file_options] -i input_url} ...
 {[output_file_options] output_url} ...

Trong đó:

 • global_options là những cấu hình toàn cục
 • input_file_options là cấu hình cho file nguồn
 • output_file_options là cấu hình cho file sẽ export

Bây giờ ta sẽ học cách sử dụng vài lệnh cơ bản nhé.

II. Tổng hợp 20 lệnh FFmpeg cơ bản nhất

Lưu ý: Tất cả những lệnh dưới đây đều tuân theo cú pháp mà mình đã nói ở trên.

1. Lấy thông tin của hình ảnh / video

Để hiển thị thông tin của một file hình hoặc video thì ta sử dụng lệnh sau.

ffmpeg -i video.mp4

Trong đó file video.mp4 chính là file cần xem.

Kết quả sẽ có dạng như sau:

ffmpeg version n4.1.3 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
built with gcc 8.2.1 (GCC) 20181127
configuration: --prefix=/usr --disable-debug --disable-static --disable-stripping --enable-fontconfig --enable-gmp --enable-gnutls --enable-gpl --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libdrm --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgsm --enable-libiec61883 --enable-libjack --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore_amrnb --enable-libopencore_amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libv4l2 --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxcb --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-omx --enable-shared --enable-version3
libavutil 56. 22.100 / 56. 22.100
libavcodec 58. 35.100 / 58. 35.100
libavformat 58. 20.100 / 58. 20.100
libavdevice 58. 5.100 / 58. 5.100
libavfilter 7. 40.101 / 7. 40.101
libswscale 5. 3.100 / 5. 3.100
libswresample 3. 3.100 / 3. 3.100
libpostproc 55. 3.100 / 55. 3.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'video.mp4':
Metadata:
major_brand : isom
minor_version : 512
....

Như bạn thấy, kết quả trả về của nó là rất nhiều thông tin, nên nếu bạn muốn chỉ hiển thị những thông tin quan trọng như phiên bản, cấu hình, copyright... thì hãy thêm tùy chọn -hide_banner nhé.

ffmpeg -i video.mp4 -hide_banner

2. Chuyển đổi file sang một định dạng khác

FFmpeg cho phép bạn chuyển đổi định dạng của file media một cách đơn giản, nó cho phép bạn chuyển đổi một file thành nhiều định dạng khác nhau, đương nhiên định dạng đó phải liên quan đến kiểu dữ liệu media.

Ví dụ: Để đổi file từ mp4 sang avi thì ta sẽ viết lệnh như sau.

ffmpeg -i video.mp4 video.avi

Hoặc chuyển từ file flv sang mpeg thì ta chạy lệnh sau.

ffmpeg -i video.flv video.mpeg

Nếu bạn muốn giữ chất lượng của file sau khi chuyển đổi thì hãy thêm tùy chọn -qscale 0 nhé.

ffmpeg -i input.webm -qscale 0 output.mp4

Nếu muốn hiển thị những định dạng mà FFmpeg hỗ trợ thì hãy chạy lệnh sau.

ffmpeg -formats

3. Chuyển đổi video file thành audio file

Để chuyển đổi một file video sang file audio thì ta sử dụng tham số -vn ở file đầu ra nhé.

ffmpeg -i input.mp4 -vn output.mp3

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thêm các tùy chọn khác để chuyển mã âm thanh cho file đầu ra như sau.

ffmpeg -i input.mp4 -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 320 -f mp3 output.mp3

Trong đó:

 • -vn là khai báo tắt tính năng video
 • -ar là đặt tần số âm thanh, giá trị thường dùng là 22050, 44100, 48000 Hz.
 • -ac là đặt số kênh âm thanh
 • -ab cho biết tốc độ bit của âm thanh.
 • -f là định dạng của file output

Khi chạy lệnh trên sẽ hiển thị một cảnh báo như sau:

The above command will display a warning message like below

Điều này là do chúng ta đã cung cấp 320 bit / giây là tốc độ bit rất thấp. Điều này sẽ tạo ra một tệp đầu ra nhỏ hơn. Để có đầu ra chất lượng tốt nhất, hãy sử dụng giá trị tốc độ bit là 320k thay vì chỉ 320.

4. Thay đổi âm lượng của file

FFmpeg cho phép chúng ta thay đổi âm lượng của file bằng cách sử dụng tùy chọn "volume filter".

Ví dụ, lệnh dưới đây sẽ giảm âm lượng của video xuống còn 1/2.

ffmpeg -i input.mp3 -af 'volume=0.5' output.mp3

Hoặc tăng âm lượng của video lên 0.5 lần.

ffmpeg -i input.mp3 -af 'volume=1.5' output.mp3

5. Thay đổi độ phân giải của video

Độ phân giải càng cao sẽ giúp video càng rõ hơn. Có một số trường hợp bạn muốn giảm độ phân giải lại để tránh bản quyền khi đăng lên youtube thì có thể sử dụng tùy chọn -filter:v.

ffmpeg -i input.mp4 -filter:v scale=1280:720 -c:a copy output.mp4

Hoặc lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -s 1280x720 -c:a copy output.mp4

Lệnh trên sẽ chuyển độ phân giải của video thành 1280x720.

6. Nén giảm dung lượng video

Bạn nên giảm dung lượng của file video để tiết kiệm dung lượng của ổ cứng, bằng cách chạy lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -vf scale=1280:-1 -c:v libx264 -preset veryslow -crf 24 output.mp4

7. Giảm dung lượng file audio

Cũng giống như việc nén video, bạn cũng có thê rnén file audio bằng cách sử dụng tùy chọn -ab.

ffmpeg -i input.mp3 -ab 128 output.mp3

Dưới đây là danh sách bitrates thường dùng nhất:

 1. 96kbps
 2. 112kbps
 3. 128kbps
 4. 160kbps
 5. 192kbps
 6. 256kbps
 7. 320kbps

8. Xóa âm thanh ra khỏi file video

Nếu bạn muốn xóa âm thanh ra khỏi video thì chạy lệnh dưới đây.

$ ffmpeg -i input.mp4 -an output.mp4

Tham số -an cho biết là file xuất ra sẽ không có âm ghi âm. Lệnh này cũng sẽ hoàn tác tất cả những lệnh liên quan đến âm thanh trước đó ở file xuất.

9. Xóa luồng video ra khỏi video

Tức là bạn sẽ xóa hình ảnh video, chỉ giữ lại âm thanh, giống như việc chuyển file video thành file mp3.

ffmpeg -i input.mp4 -vn output.mp3

Thuộc tính -vn các bạn đã học ở trên.

Bạn cũng có thể đổi tốc độ bitrate bằng cách sử dụng kết hợp với cờ -ab.

ffmpeg -i input.mp4 -vn -ab 320 output.mp3

10. Trích xuất hình ảnh từ video

Một tính năng hữu ích khác của FFmpeg là chúng ta có thể dễ dàng trích xuất hình ảnh từ một tập tin video. Điều này có thể rất hữu ích, nếu bạn muốn tạo một album ảnh từ một tệp video.

Để trích xuất hình ảnh từ tệp video, hãy sử dụng lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -r 1 -f image2 image-%2d.png

Trong đó:

 • -r Đặt tốc độ khung hình, tức là khung hình sẽ được chụp sau mỗi giây, mặc định là 25.
 • -f cho biết định dạng đầu ra, tức là định dạng của hình ảnh trong trường hợp này.
 • image-% 2d.png là tên của file đầu ra. Trong trường hợp này, các tên phải bắt đầu như image-01.png, image-02.png, image-03.png, v.v. Nếu bạn sử dụng% 3d, thì tên của hình ảnh sẽ bắt đầu như image-001.png, image-002.png, v.v.

11. Cắt video

FFMpeg cho phép cắt một file media, giống như kiểu bạn cần cắt một phân đoạn nào đó trong phim.

Cú pháp để cắt một đoạn phim được đưa ra như sau:

ffmpeg -i input.mp4 -filter:v "crop=w:h:x:y" output.mp4

Trong đó:

 • input.mp4 - file video nguồn.
 • -filter: v - khai báo bộ lọc video.
 • crop - khai báo bộ lọc cắt xén.
  • w - Chiều rộng của hình chữ nhật mà chúng ta muốn cắt từ video nguồn.
  • h - Chiều cao của hình chữ nhật.
  • x - Tọa độ x của hình chữ nhật mà chúng ta muốn cắt từ video nguồn.
  • y - Tọa độ y của hình chữ nhật

Giả sử bạn muốn một video có chiều rộng 640 pixel và chiều cao là 480 pixel, từ vị trí (200,150), lệnh sẽ là:

$ ffmpeg -i input.mp4 -filter:v "crop=640:480:200:150" output.mp4

12. Chuyển đổi một phần của video thành định dạng khác

Đôi khi, bạn có thể chỉ muốn chuyển đổi một phần (thời lượng) cụ thể của file video sang định dạng khác.

Ví dụ: lệnh sau sẽ chuyển đổi 10 giây đầu tiên của tệp video.mp4 nhất định sang định dạng video.avi.

ffmpeg -i input.mp4 -t 10 output.avi

Ở đây, chúng ta chỉ định thời gian tính bằng giây. Ngoài ra, có thể chỉ định thời gian ở định dạng hh.mm.ss.

13. Đặt tỉ lệ khung hình cho video

Bạn có thể đặt tỷ lệ khung hình cho video bằng cách sử dụng cờ -aspect như bên dưới.

ffmpeg -i input.mp4 -aspect 16:9 output.mp4

Các tỷ lệ khung hình thường được sử dụng là:

 • 16:9
 • 4:3
 • 16:10
 • 5:4
 • 2:21:1
 • 2:35:1
 • 2:39:1

14. Thêm hình ảnh poster vào file audio

Bạn có thể thêm hình ảnh poster vào file audio để hình ảnh sẽ được hiển thị trong khi phát tệp âm thanh. Điều này có thể hữu ích để lưu trữ các file âm thanh trong các trang web như Youtube.

ffmpeg -loop 1 -i inputimage.jpg -i inputaudio.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest output.mp4

15. Chia file video / audio thành nhiều file nhỏ

Một số trang web sẽ chỉ cho phép bạn tải lên một kích thước cụ thể của video.

Ví dụ: Whatsapp sẽ chỉ cho phép đặt video dài 15 giây làm thông báo trạng thái cho người dùng ở Ấn Độ. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chia các tệp video lớn thành nhiều phần nhỏ hơn như bên dưới

ffmpeg -i input.mp4 -t 00:00:30 -c copy part1.mp4 -ss 00:00:30 -codec copy part2.mp4

Trong đó, -t 00:00:30 cho biết một phần được tạo từ đầu video đến giây thứ 30 của video. -ss 00:00:30 hiển thị dấu thời gian bắt đầu cho phần tiếp theo của video. Có nghĩa là phần thứ 2 sẽ bắt đầu từ giây thứ 30 và kéo dài đến hết file video gốc.

16. Hợp nhất nhiều file video /audio thành một file

FFmpeg cũng sẽ nối nhiều file video và tạo thành một file video duy nhất.

Tạo file join.txt chứa đường dẫn của các file mà bạn muốn hợp nhất. Tất cả các file phải có cùng định dạng (cùng một codec). Tên đường dẫn của tất cả các file phải được đề cập từng cái một như dưới đây.

file /home/sk/myvideos/part1.mp4
file /home/sk/myvideos/part2.mp4
file /home/sk/myvideos/part3.mp4
file /home/sk/myvideos/part4.mp4

Bây giờ sẽ hợp nhất các file đó bằng lệnh sau:

$ ffmpeg -f concat -i join.txt -c copy output.mp4

Nếu bạn nhận được một lỗi như sau:

[concat @ 0x555fed174cc0] Unsafe file name '/path/to/mp4'
join.txt: Operation not permitted

Thì hãy thêm cờ -safe 0.

ffmpeg -f concat -safe 0 -i join.txt -c copy output.mp4

Lệnh trên sẽ nối các file part1.mp4, part2.mp4, part3.mp4part4.mp4 thành một file duy nhất có tên là "output.mp4".

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh one-liner sau để nối tất cả các file trong một thư mục. Hãy đi tới thư mục chứa các file cần nói và chạy lệnh sau để nối các file có tên là audio1.mp3, audio2.mp3audio3.mp3 vào output.mp3.

ffmpeg -i "concat:audio1.mp3|audio2.mp3|audio3.mp3" -c copy output.mp3

17. Thêm subtitles vào video

Chúng ta cũng có thể thêm phụ đề vào file video bằng FFmpeg, bằng cách chạy lệnh sau:

fmpeg -i input.mp4 -i subtitle.srt -map 0 -map 1 -c copy -c:v libx264 -crf 23 -preset veryfast output.mp4

18. Xem trước hoặc kiểm tra các file video hoặc âm thanh

Bạn có thể muốn xem trước để xác minh hoặc kiểm tra xem file đầu ra đã được chuyển mã đúng cách hay chưa. Để làm như vậy, bạn có thể chạy nó từ Terminal của mình bằng lệnh:

ffplay video.mp4

Đương nhiên bạn phải khai báo file ffplay vào biến môi trường của Windows nhé.

ffplay1 JPG

19. Tăng hoặc giảm tốc độ phát video

FFmpeg cho phép bạn điều chỉnh tốc độ phát video.

Để tăng tốc độ phát video, hãy chạy lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -vf "setpts=0.5*PTS" output.mp4

Lệnh trên sẽ tăng gấp đôi tốc độ của video.

Để làm chậm video của bạn, bạn cần sử dụng hệ số lớn hơn 1. Để giảm tốc độ phát thì hãy chạy lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -vf "setpts=4.0*PTS" output.mp4

20. Tăng hoặc giảm tốc độ của nhạc

Để tăng hoặc giảm tốc độ phát lại âm thanh, hãy sử dụng bộ lọc âm thanh "atempo".

Lệnh sau sẽ tăng gấp đôi tốc độ âm thanh:

ffmpeg -i input.mp4 -filter:a "atempo=2.0" -vn output.mp4

Trên là tổng hợp 20 lệnh FFmpeg cơ bản nhất giúp bạn xử lý và làm được những video đơn giản. Việc kết hợp nhiều lệnh cơ bản này sẽ giúp bạn tạo ra được những video phức tạp.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Ubuntu

FFmpeg là một công cụ mã nguồn mở, được xây dựng để xử lý ..

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Windows

Hướng dẫn cài đặt FFmpeg trên Windows

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt FFmpeg trên Windows

Top