TIẾNG ANH
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tiếng Anh

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Tiếng Anh, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Tiếng Anh.

Tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng vì nó được chọn là ngôn ngữ thứ hai của các quốc gia, nghĩa là khi giao tiếp quốc tế bạn phải sử dụng tiếng Anh để dễ dàng thống nhất.

Để giúp các bạn ôn tập thì trong chuyên mục này sẽ tổng hợp tất cả kiến thức về tiếng Anh, từ kiến thúc phụ trợ, cách sử dụng các thì cho đến các dạng bài toán thường gặp nhất.

Khóa học tiếng Anh:

1NGỮ PHÁP TIẾNG ANH
Các thì tiếng ANh
1 Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh (Simple present)
2 Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)
3 Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh (present perfect)
4 Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)
5 Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense)
6 Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh (Continuous future tense)
7 Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh (Future Perfect Tense)
8 Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense)
9 Thì quá khứ đơn (Past Simple) trong tiếng Anh
10 Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh (The past continuous tense)
11 Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh (Past Perfect Tense)
12 Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)
13 So sánh thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
14 So sánh thì hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn
15 So sánh thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
16 So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
17 Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng Anh
Mệnh đề & Cụm Từ
18 Các loại câu ước Wish và If Only
19 Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
20 Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả
21 Tìm hiểu về cụm từ và mệnh đề chỉ lí do trong tiếng Anh
22 Ngữ pháp về Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ
23 Mệnh đề danh từ là gì? Chức năng của mệnh đề danh từ
24 Cách sử dụng Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
25 Câu điều kiện loại (1 - 2- 3) trong tiếng Anh
26 Tìm hiểu động từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất
Từ loại tiếng Anh
27 Cách sử dụng mạo từ a, an, the trong tiếng Anh
28 Liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng (Conjunctions)
29 Giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng
30 Các dạng so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất
31 Danh tư trong tiếng Anh là gì? Cách chuyển số ít sang số nhiều
32 Tính từ trong tiếng Anh (Adjective)
33 Trạng từ trong tiếng Anh (Adverb)
Ngữ pháp bổ sung
34 Câu mệnh lệnh (Imperative sentences) trong tiếng Anh
35 Câu cảm thán (Exclamator sentence) trong tiếng Anh
36 Câu trần thuật (Declarative sentences) trong tiếng Anh
37 Câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh
38 Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh
39 Các từ chỉ về số lượng (some, any, few, little) trong tiếng Anh
40 Câu nghi vấn (Interrogative Sentences) trong tiếng Anh
41 Các ngôi trong tiếng Anh: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba
42 Cách thêm s/es vào danh từ và động từ trong tiếng Anh
2MẪU CÂU TIẾNG ANH
43 Những mẫu câu chào hỏi trong tiếng Anh
44 Mẫu câu chào tạm biệt trong tiếng Anh
45 Một số mẫu câu khen ngợi trong tiếng Anh
46 Mẫu câu xin lỗi trong tiếng Anh
47 Mẫu câu cảm ơn trong tiếng Anh
48 Mẫu câu lời khuyên trong tiếng Anh
49 Mẫu câu nói về sở thích trong tiếng Anh
50 Mẫu câu xin giúp đỡ trong tiếng Anh
51 Mẫu câu hỏi thăm trong tiếng Anh
52 Mẫu câu tiếng Anh thường dùng ở Sân bay
53 Mẫu câu tiếng Anh thường dùng khi đi mua sắm
54 Mẫu câu nói về thời tiết trong tiếng Anh
55 Mẫu câu thông dụng khi giao tiếp bằng điện thoại
3TỪ TIẾNG ANH DỄ NHẦM LẪN
56 Phân biệt On Time và In Time trong tiếng Anh
57 Phân biệt Bring và Take trong tiếng Anh
58 Phân biệt Start và Begin trong tiếng Anh
59 Phân biệt See - Look - Watch - View trong tiếng Anh
60 Phân biệt Say - Tell - Talk và Speak trong tiếng Anh
61 Phân biệt House và Home trong tiếng Anh
62 Phân biệt Go - Come và Arrive trong tiếng Anh
63 Phân biệt Learn và Study trong tiếng Anh
64 Phân biệt Farther và Further trong tiếng Anh
65 Phân biệt Sometime - Some Time và Sometimes trong tiếng Anh
66 Phân biệt Hear và Listen trong tiếng Anh
67 Phân biệt Do và Make trong tiếng Anh
68 Phân biệt Borrow và Lend trong tiếng Anh
4HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT
69 Học tiếng Anh qua bài hát A Little Love
70 Học tiếng Anh qua bài hát A Thousand years
71 Học tiếng Anh qua bài hát Anyone of Us (Stupid Mistake)
72 Học tiếng Anh qua bài hát Apologize
73 Học tiếng Anh qua bài hát As Long As You Love Me
74 Học tiếng Anh qua bài hát Beautiful In White
75 Học tiếng Anh qua bài hát Beautiful Soul
76 Học tiếng Anh qua bài hát Because You Live
77 Học tiếng Anh qua bài hát Big Big World
78 Học tiếng Anh qua bài hát Breathless
79 Học tiếng Anh qua bài hát Counting Stars
80 Học tiếng Anh qua bài hát Crush
81 Học tiếng Anh qua bài hát Cry On My Shoulder
82 Học tiếng Anh qua bài hát Enternal Flame
83 Học tiếng Anh qua bài hát Everyday i love you
84 Học tiếng Anh qua bài hát Everytime
85 Học tiếng Anh qua bài hát Easy To Love You
86 Học tiếng Anh qua bài hát Fool Again
87 Học tiếng Anh qua bài hát Heal The World
88 Học tiếng Anh qua bài hát How Deep Is Your Love
89 Học tiếng Anh qua bài hát I Do
90 Học tiếng Anh qua bài hát (Everything I Do) I Do It For You
91 Học tiếng Anh qua bài hát I Have A Dream
92 Học tiếng Anh qua bài hát I Knew I Love You
93 Học tiếng Anh qua bài hát I Lay My Love On You
94 Học tiếng Anh qua bài hát If I Let You Go
95 Học tiếng Anh qua bài hát I’m Yours
96 Học tiếng Anh qua bài hát Impossible
97 Học tiếng Anh qua bài hát Just Give Me A Reason
98 Học tiếng Anh qua bài hát Just The Way You Are
99 Học tiếng Anh qua bài hát Lemon Tree
100 Học tiếng Anh qua bài hát Let Her Go
101 Học tiếng Anh qua bài hát Let It Go
102 Học tiếng Anh qua bài hát Love Paradise
103 Học tiếng Anh qua bài hát Love Story
104 Học tiếng Anh qua bài hát Lucky (Britney Spears)
105 Học tiếng Anh qua bài hát Lucky (Jason Mraz & Colbie Caillat)
106 Học tiếng Anh qua bài hát My Love
107 Học tiếng Anh qua bài hát Need You Know
108 Học tiếng Anh qua bài hát No Matter What
109 Học tiếng Anh qua bài hát No Promise
110 Học tiếng Anh qua bài hát Nothing Gonna Change My Love For You
111 Học tiếng Anh qua bài hát One Call Away
112 Học tiếng Anh qua bài hát Only Love
113 Học tiếng Anh qua bài hát Photograph
114 Học tiếng Anh qua bài hát Pretty Boy
115 Học tiếng Anh qua bài hát Price Tag
116 Học tiếng Anh qua bài hát Proud Of You
117 Học tiếng Anh qua bài hát Right Here Waiting for You
118 Học tiếng Anh qua bài hát Seasons In The Sun
119 Học tiếng Anh qua bài hát Secret Love Song
120 Học tiếng Anh qua bài hát See You Again
121 Học tiếng Anh qua bài hát Shape Of My Heart
122 Học tiếng Anh qua bài hát Stand By You
123 Học tiếng Anh qua bài hát Sugar
124 Học tiếng Anh qua bài hát Take Me To Your Heart
125 Học tiếng Anh qua bài hát The Day You Went Away
126 Học tiếng Anh qua bài hát Top Of The World
127 Học tiếng Anh qua bài hát Treat You Better
128 Học tiếng Anh qua bài hát Truly, Madly, Deeply
129 Học tiếng Anh qua bài hát Until The Time Is Through
130 Học tiếng Anh qua bài hát Until You
131 Học tiếng Anh qua bài hát We Don’t Talk Anymore
132 Học tiếng Anh qua bài hát When You Say Nothing At All
133 Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up
5HỌC QUA HÌNH ẢNH
Từ Vựng
1 [Hình ảnh] - Hơn 60 từ vựng tiếng Anh về thời tiết
2 [Hình ảnh] - Một số từ vựng về các bộ phận con vật trong tiếng Anh
3 [Hình ảnh] - Các từ vựng về cử chỉ và hành động trên cơ thể trong tiếng Anh
4 [Hình ảnh] - 90 từ đồng và trái nghĩa tiếng Anh thông dụng nhất
5 [Hình ảnh] - Một số từ vựng viết về trái cây và rau củ quả trong tiếng Anh
6 [Hình ảnh] - Các cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất
7 [Hình ảnh] - Các cụm từ viết tắt trong tiếng Anh
8 [Hình ảnh] - Các từ vựng chủ đề kỳ nghỉ trong tiếng Anh
Mẫu câu hay
9 [Hình ảnh] - Các câu nói thông dụng hàng ngày trong tiếng Anh
10 [Hình ảnh] - Các mẫu câu dùng để than mệt tiếng Anh
11 [Hình ảnh] - Một số câu thay đổi cách nói trong tiếng Anh
12 [Hình ảnh] - Cách giúp bạn học tiếng Anh cơ bản trong 11 ngày
6TÀI LIỆU TIẾNG ANH
Tài liệu miễn phí
1 Tài liệu tổng hợp 9 chuyên đề từ vựng IELTS (PDF + Audio)
2 Chia sẻ tài liệu học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
Khóa học online
Sách tham khảo

Bài xem nhiều

Top