Học tiếng Anh qua bài hát Anyone of Us (Stupid Mistake)

Anyone of Us (Stupid Mistake) là bài hát được sáng tác bởi tác giả Gareth Gates, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Anyone of Us (Stupid Mistake) có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Anyone of Us (Stupid Mistake).

Sau đây là lời bài hát A Thousand years kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

I've been letting you down, down
Girl, I know I've been such a fool
Givin' in to temptation
I should've played it cool
 
The situation got out of hand
I hope you understand
 
It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
'Cause I made a stupid mistake

It can happen to anyone of us
Say you will forgive me
Anyone can fail
Say you will believe me
I can't take, my heart will break
'Cause I made a stupid mistake, a stupid mistake
 
She was kind of exciting
A little crazy, I should've known
She must have altered my senses
'Cause I offered to walk her home
 
The situation got out of hand
I hope you understand
 
It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Hearts will break
'Cause I made a stupid mistake
It can happen to anyone of us
Say you will forgive me
Anyone can fail
Say you will believe me
I can't take, my heart will break
'Cause I made a stupid mistake, a stupid mistake
A stupid mistake
She means nothing to me, nothing to me
I swear every word is true
Don't wanna lose you
The situation got out of hand
I hope you understand

It can happen to anyone of us
Anyone you think of
Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Ooh, their hearts will break
'Cause I made a stupid mistake

It can happen to anyone of us
Say you will forgive me
Anyone can fail
Say you will believe me
I can't take, my heart will break
'Cause I made a stupid mistake

Anyone can fall
Anyone can hurt someone they love
Ooh, their hearts will break
'Cause I made a stupid mistake, a stupid mistake

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Anyone of Us (Stupid Mistake), hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net