Học tiếng Anh qua bài hát Counting Stars

Counting Stars là bài hát được sáng tác bởi tác giả OneRepublic, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Counting Stars và có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Counting Stars.

Sau đây là lời bài hát Counting Stars kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Yeah, we'll be counting stars
 
I see this life
Like a swinging vine
Swing my heart across the line
In my faces flashing signs
Seek it out and ye shall find
The old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I, feel something so right
Doing the wrong thing
I, feel something so wrong
But doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that kills me makes me feel alive
 

Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
Baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

I feel the love
And I feel it burn
Down this river every turn
Hope is a four letter word
Make that money
Watch it burn
Old, but I'm not that old
Young, but I'm not that bold
And I don't think the world is sold
I'm just doing what we're told
I, feel something so wrong
But doing the right thing
I could lie, could lie, could lie
Everything that drowns me makes me wanna fly

Lately I been, I been losing sleep
Dreaming about the things that we could be
Baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
But baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

Take that money and watch it burn
Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn
Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn
Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn
Sink in the river the lessons I learned

Everything that kills me makes me feel alive

Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
Baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be counting stars
Lately I been, I been losing sleep
Dreaming 'bout the things that we could be
Baby I been, I been prayin' hard
Said no more counting dollars
We'll be, we'll be counting stars

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Counting Stars, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net