Học tiếng Anh qua bài hát Right Here Waiting for You

Right Here Waiting for You là bài hát được sáng tác bởi tác giả Richard Marx, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Right Here Waiting for You  có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Right Here Waiting for You .

Sau đây là lời bài hát Right Here Waiting for You  kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn't stop the pain

If I see you next to never
How can we say forever

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I took for granted, all the times
That I thought would last somehow
I hear the laughter, I taste the tears
But I can't get near you now

Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I wonder how we can survive
This romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance

Oh, can't you see it baby
You've got me going crazy

Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you
Waiting for you

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Right Here Waiting for You, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net