Học tiếng Anh qua bài hát I Do

I Do là bài hát được sáng tác bởi nhóm nhạc 911, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. I Do  có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát I Do .

Sau đây là lời bài hát I Do kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

My whole world changed from the moment I met you
And it would never be the same
Felt like I knew that I'd always love you
From the moment I heard your name
Everything was perfect,
I knew this love is worth it
Our own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do
Smiles by the thousands,
ya tears have all dried out
'Cos I won't see you cry again
Throw pennies in the fountain,
and look at what comes out
Sometimes wishes do come true
Everything was perfect,
I knew this love is worth itOur own micracle in the makin'
'Til the world stops turning
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do
Always better than worse, protect you from the hurt
I'll be waiting 'til hear you say I Do
I Do love you, yes I Do love you
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Coz I love you, love you ...
I'll be by your side, 'til the day I die
I'll be waiting 'til hear you say I Do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting 'til I hear you say I Do
We're shining lie a diamond,
just look at us now,
I wanna hear you say I Do

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát I Do, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net