Học tiếng Anh qua bài hát Because You Live

Because You Live là bài hát được sáng tác bởi tác giả Jesse McCartney, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Because You Live có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Because You Live.

Sau đây là lời bài hát Because You Live kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Staring out at the rain with a heavy heart
Its the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back
Like a wake-up call
 
I've been looking for the answer
Somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know, what I didn't know
 
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live girl
My world
Has twice as many stars in the sky
 
It's all right.
I survived.
I'm alive again
Cause of you, made it through every storm
What is life? what's the use?
If you're killing time
 
I'm so glad I found an angel
Someone
Who was there when all my hopes fell
I want to fly looking your eyes
 

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live girl
My world
Has twice as many stars in the sky

Because you live, I live

Because you live, there's a reason why
I carry on when I lose the fight
I want to give what you've given me
Always

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live girl
My world
Has twice as many stars in the sky

Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live girl
My world
Has everything I need to survive
Because you live, I live
I live

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Because You Live, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net