Học tiếng Anh qua bài hát No Promise

No Promise là bài hát được sáng tác bởi tác giả Shayne Ward, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. No Promise có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát No Promise.

Sau đây là lời bài hát No Promise kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Here tonight

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

I don't want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time.
No promises

I don't wanna run away
I don't wanna be alone
No promises
Baby, now I need to hold you tight
Now and forever my love
No promises

I don't wanna run away
Baby, your the one I need tonight
No promises
Baby, now I need to hold you tight
I just want to die in your arms, (here tonight)
I don't wanna run away
Baby, your the one I need tonight
No promises
Baby, now I need to hold you tight
I just wanna die in your arms
Here tonight

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát No Promise, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net