Học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up

You Raise Me Up là bài hát được sáng tác bởi tác giả Westlife, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. You Raise Me Up có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát You Raise Me Up.

Sau đây là lời bài hát You Raise Me Up kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

When I am down and oh my soul so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then I am still and wait here in the silence
Until you come and sit a while with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains (stand on mountains)
You raise me up, to walk on stormy seas (stormy seas)
I am strong (I am strong), when I am on your shoulders (I am strong)
You raise me up, to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains (stand on mountains)
You raise me up, to walk on stormy seas (stormy seas)
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up, to more than I can be

You raise me up, to more than I can be

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát You Raise Me Up, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net