Học tiếng Anh qua bài hát Beautiful In White

Beautiful In White là bài hát được sáng tác bởi tác giả Shane Filan, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. Beautiful In White có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát Beautiful In White.

Sau đây là lời bài hát Beautiful In White kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece
 
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight
 
What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I say to the world
You're my every reason you're all that I believe in
With all my heart I mean every word
So as long as I live I love you
 
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight
 

You look so beautiful in white
Yeah, yeah
Nananana, so beautiful in white
Tonight

And if a daughter is what our future holds
I hope she has your eyes
Finds love like you and I did

Yeah, but when she falls in love we let her go
I'll walk her down the aisle
She'll look so beautiful in white, yeah yeah
So beautiful in white
So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight
Nananana, so beautiful in white
Tonight

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát Beautiful In White, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net