Học tiếng Anh qua bài hát No Matter What

No Matter What là bài hát được sáng tác bởi tác giả Boyzone, là một trong những bài được chọn trong mục học tiếng Anh qua bài hát. No Matter What có giai điệu chậm nên được rất nhiều bạn dùng để luyện khả năng nghe tiếng Anh. Và sau đây là video và lời bài hát No Matter What.

Sau đây là lời bài hát No Matter What kèm trong video, các bạn có thể vừa nghe nhạc vưa xem ở đây hoặc xem trực tiếp ở video nhé.

No matter what they tell us 
No matter what they do 
No matter what they teach us 
What we believe is true

No matter what they call us 
However they attack 
No matter where they take us 
We'll find our own way back

I can't deny what I believe 
I can't be what I'm not 
I know I'll love forever 
I know no matter what

If only tears were laughter 
If only night was day 
If only prayers were answered 
Then we would hear God say

No matter what they tell us 
No matter what they do 
No matter what they teach us 
What we believe is true

And I will keep you safe and strong 
And shelter from the storm 
No matter where it's barren 
A dream is being born 
No matter who they follow 
No matter where they lead 
No matter how they judge us 
I'll be everyone you need 
No matter if the sun don't shine 
Or if the skies are blue 
No matter what the end is 
My life began with you

I can't deny what I believe 
I can't be what I'm not 
I know, I know 
I know this love's forever 
That's all that matters now 
No matter what

Như vậy là mình đã chia sẻ video học tiếng Anh qua bài hát No Matter What, hy vọng qua bài này bạn sẽ ngày càng đam mê tiếng Anh và nâng cao trình độ nghe của mình.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net