Home > Tiếng Anh > Ngữ pháp tiếng Anh
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Ngữ pháp tiếng Anh

grammar gif

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Ngữ pháp tiếng Anh nằm trong chuyên mục Tiếng Anh, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Các bài viết được cập nhật liên tục, vì vậy hãy bookmark lại trên trình duyệt web để sau này khỏi mất công tìm kiếm nhé.

Các thì tiếng ANh
Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh (Simple present)
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous Tense)
Thì hiện tại hoàn thành trong tiếng Anh (present perfect)
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)
Thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Simple future tense)
Thì tương lai tiếp diễn trong tiếng Anh (Continuous future tense)
Thì tương lai hoàn thành trong tiếng Anh (Future Perfect Tense)
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense)
Thì quá khứ đơn (Past Simple) trong tiếng Anh
Thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh (The past continuous tense)
Thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh (Past Perfect Tense)
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense)
So sánh thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
So sánh thì hiện tại hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn
So sánh thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn
Sự phối hợp giữa các thì trong tiếng Anh
Mệnh đề & Cụm Từ
Các loại câu ước Wish và If Only
Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích
Cụm từ và mệnh đề chỉ kết quả
Tìm hiểu về cụm từ và mệnh đề chỉ lí do trong tiếng Anh
Ngữ pháp về Cụm từ và mệnh đề chỉ sự nhượng bộ
Mệnh đề danh từ là gì? Chức năng của mệnh đề danh từ
Cách sử dụng Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Câu điều kiện loại (1 - 2- 3) trong tiếng Anh
Tìm hiểu động từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất
Từ loại tiếng Anh
Cách sử dụng mạo từ a, an, the trong tiếng Anh
Liên từ trong tiếng Anh và cách sử dụng (Conjunctions)
Giới từ trong tiếng Anh và cách sử dụng
Các dạng so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất
Danh tư trong tiếng Anh là gì? Cách chuyển số ít sang số nhiều
Tính từ trong tiếng Anh (Adjective)
Trạng từ trong tiếng Anh (Adverb)
Ngữ pháp bổ sung
Câu mệnh lệnh (Imperative sentences) trong tiếng Anh
Câu cảm thán (Exclamator sentence) trong tiếng Anh
Câu trần thuật (Declarative sentences) trong tiếng Anh
Câu chủ động và câu bị động trong tiếng Anh
Câu trực tiếp và câu gián tiếp trong tiếng Anh
Các từ chỉ về số lượng (some, any, few, little) trong tiếng Anh
Câu nghi vấn (Interrogative Sentences) trong tiếng Anh
Các ngôi trong tiếng Anh: Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba
Cách thêm s/es vào danh từ và động từ trong tiếng Anh

Học ngữ pháp là một phần rất quan trọng khi học bất kì một ngôn ngữ nào, tiếng Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Nói về học ngoại ngữ thì chúng ta có bốn kỹ năng gồm nghe - nói - đọc - viết, tất cả đều có liên quan đến ngữ pháp.

Trong chuỗi bài viết này bạn sẽ được học tất cả các kiến thức liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh như:

Học các thì: Bạn sẽ được học tất cả 12 thì thường gặp trong tiếng Anh như thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, ...

Học mệnh đề và cụm từ: Cấu trúc ngữ pháp liên quan đến mệnh đề và cụm từ sẽ giúp bạn xử lý tốt hơn trong văn nói và văn viết.

Học từ loại: Có rất nhiều loại từ loại như danh từ, động từ, trạng từ, tính từ, ... mỗi từ loại sẽ có một vị trí và công dụng trong cấu trúc câu, vì vậy trong phần này bạn sẽ được hướng dẫn từ cơ bản nhất.

Kiến thức bổ sung: Đây là tổng hợp các loại ngữ pháp tiếng Anh khác, phần này cũng rất quan trọng vì thực tế có rất nhiều câu có cách dùng khác nhau ở các trường hợp khác nhau.

Tren là những chia sẻ về nội dung sẽ được trình bày trọng loạt series này, chúc các bạn học tốt và ngày càng yêu thích ngôn ngữ này.

Khóa học tiếng Anh:


BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP