JQUERY
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Học jQuery | Tự học jQuery

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Học jQuery | Tự học jQuery, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục jQuery.

Chuyên mục jQuery sẽ tổng hợp tất cả các bài viết và video về jQuery tại freetuts.net. Tại đây bạn sẽ tìm thấy các bài viết hướng dẫn tự học jQuery từ căn bản đến nâng cao. Các bài viết được biên soạn rất rõ ràng và tỉ mỉ sẽ giúp các bạn dễ dàng học tập hơn.

Các bài viết có tham khảo các nguồn khác trên internet, tuy nhiên mình viết dưới kiến thức tổng quát mà mình học được nên rất phù hợp với người Việt. Hy vọng chuyên mục jQuery này sẽ giúp bạn tự học jQuery thật hiệu quả.

1JQUERY CĂN BẢN
Basic
1 jQuery là gì? Cách viết jQuery cho người mới bắt đầu
2 jQuery selector là gì? Trọn bộ selector trong jQuery đầy đủ nhất
3 jQuery event: Sự kiện trong jQuery
Effects
4 Show() và Hide() trong jQuery
5 slideUp() và slideDown() trong jQuery
6 fadeIn() và fadeOut() trong jQuery
DOM
Advanced
7 jQuery Events - Browser Events
8 jQuery Keyboard Events
9 Bài 05: jQuery Attributes - hasClass()
10 Bài 06: jQuery Attributes - html()
11 Bài 02: jQuery Attributes - addclass() - removeclass()
12 Bài 04: jQuery Attributes - removeAttr()
13 Bài 03: jQuery Attributes - attr() - prop()
2BÀI TẬP JQUERY
14 Cách ẩn hiện nội dung khi click vào button trong jQuery
15 Tạo ứng dụng ảo thuật Magicpaper với HTML và Javascript
16 Tạo tiện ích máy tính online đơn giản với jQuery
17 Bài 01: Validate form bằng jQuery
18 Bài 02: Tạo Tabs bằng jQuery
3JQUERY TUTORIALS
19 Viết game Flappy Bird đơn giản với HTML, CSS và jQuery
20 Bài 01: Hướng dẫn sử dụng jQuery validation - basic
21 Bài 02: Hướng dẫn sử dụng jQuery validation - Conditional
22 Tổng hợp những plugin đọc file pdf online tốt nhất
23 Notebook Slider với jQuery Booklet Plugin
24 Tạo hiệu ứng portfolio zoom slider với jquery + zoom plugin + fancybox plugin
25 Tạo hiệu ứng Before and After Photo Effect với jQuery
26 Tổng hợp những jquery slider responsive khá đẹp
27 Fixed Sidebar Scrolling Với jQuery
28 Top 10 jquery webcam plugin tốt nhất
29 Xây dựng menu Dropdown với jQuery
30 Xây dựng chức năng scrollTo Top với jQuery
31 jQuery click outside close - tắt popup khi click bên ngoài
32 Hiển thị popup hình ảnh trong nội dung bài viết
4JQUERY API
jQuery Selector
1 Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery
2 Cách dùng :animated Selector trong jQuery
3 Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery
4 Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery
5 Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery
6 Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery
7 Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery
8 Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery
9 Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery
10 Cách dùng :button Selector trong jQuery
11 Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery
12 Cách dùng :checked Selector trong jQuery
13 Cách dùng Child Selector (“parent > child”) trong jQuery
14 Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery
15 Cách dùng :contains() Selector trong jQuery
16 Cách dùng Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jQuery
17 Cách dùng :disabled Selector trong jQuery
18 Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery
19 Cách dùng :empty Selector trong jQuery
20 Cách dùng :enabled selector trong jQuery
21 Cách dùng :eq() Selector trong jQuery
22 Cách dùng :even Selector trong jQuery
23 Cách dùng :odd Selector trong jQuery
24 Cách dùng :file Selector trong jQuery
25 Cách dùng :first-child Selector trong jQuery
26 Cách dùng :first-of-type Selector trong jQuery
27 Cách dùng :first Selector trong jQuery
28 Cách dùng :focus Selector trong jQuery
29 Cách dùng :gt() Selector trong jQuery
30 Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery
31 Cách dùng :has() Selector trong jQuery
32 Cách dùng :header Selector trong jQuery
33 Cách dùng :hidden Selector trong jQuery
34 Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery
35 Cách dùng :image Selector trong jQuery
36 Cách dùng :input Selector trong jQuery
37 Cách dùng :lang() Selector trong jQuery
38 Cách dùng :last-child Selector trong jQuery
39 Cách dùng :last-of-type Selector trong jQuery
40 Cách dùng :last Selector trong jQuery
41 Cách dùng :lt() Selector trong jQuery
42 Cách dùng Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery
43 Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery
44 Cách dùng Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery
45 Cách dùng Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jQuery
46 Cách dùng :not() Selector trong jQuery
47 Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery
48 Cách dùng :nth-last-child() Selector trong jQuery
49 Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery
50 Cách dùng :nth-last-of-type() Selector trong jQuery
51 Cách dùng :only-child Selector trong jQuery
52 Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery
53 Cách dùng :parent Selector trong jQuery
54 Cách dùng :password Selector trong jQuery
55 Cách dùng :radio Selector trong jQuery
56 Cách dùng :reset Selector trong jQuery
57 Cách dùng :root Selector trong jQuery
58 Cách dùng :selected Selector trong jQuery
59 Cách dùng :submit Selector trong jQuery
60 Cách dùng :target Selector trong jQuery
61 Cách dùng :text Selector trong jQuery
62 Cách dùng :visible Selector trong jQuery
jQuery Events
63 Cách dùng .bind() trong JQuery
64 Cách dùng Click() trong jQuery
65 Cách dùng dblclick() trong jQuery
66 Cách dùng .blur() trong jQuery
67 Cách dùng .delegate() trong JQuery

Bài xem nhiều

Top