JQUERY SELECTOR
Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery Cách dùng :animated Selector trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery Cách dùng :button Selector trong jQuery Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery Cách dùng :checked Selector trong jQuery Cách dùng Child Selector (“parent > child”) trong jQuery Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery Cách dùng :contains() Selector trong jQuery Cách dùng Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jQuery Cách dùng :disabled Selector trong jQuery Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery Cách dùng :empty Selector trong jQuery Cách dùng :enabled selector trong jQuery Cách dùng :eq() Selector trong jQuery Cách dùng :even Selector trong jQuery Cách dùng :odd Selector trong jQuery Cách dùng :file Selector trong jQuery Cách dùng :first-child Selector trong jQuery Cách dùng :first-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :first Selector trong jQuery Cách dùng :focus Selector trong jQuery Cách dùng :gt() Selector trong jQuery Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery Cách dùng :has() Selector trong jQuery Cách dùng :header Selector trong jQuery Cách dùng :hidden Selector trong jQuery Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery Cách dùng :image Selector trong jQuery Cách dùng :input Selector trong jQuery Cách dùng :lang() Selector trong jQuery Cách dùng :last-child Selector trong jQuery Cách dùng :last-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :last Selector trong jQuery Cách dùng :lt() Selector trong jQuery Cách dùng Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery Cách dùng Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery Cách dùng Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jQuery Cách dùng :not() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-last-child() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-last-of-type() Selector trong jQuery Cách dùng :only-child Selector trong jQuery Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :parent Selector trong jQuery Cách dùng :password Selector trong jQuery Cách dùng :radio Selector trong jQuery Cách dùng :reset Selector trong jQuery Cách dùng :root Selector trong jQuery Cách dùng :selected Selector trong jQuery Cách dùng :submit Selector trong jQuery Cách dùng :target Selector trong jQuery Cách dùng :text Selector trong jQuery Cách dùng :visible Selector trong jQuery
JQUERY EVENTS
JQUERY API
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

jQuery API

Danh sách các bài viết trong chuyên mục jQuery API, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục jQuery API.

+JQUERY API
» jQuery Selector
1 Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery
2 Cách dùng :animated Selector trong jQuery
3 Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery
4 Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery
5 Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery
6 Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery
7 Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery
8 Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery
9 Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery
10 Cách dùng :button Selector trong jQuery
11 Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery
12 Cách dùng :checked Selector trong jQuery
13 Cách dùng Child Selector (“parent > child”) trong jQuery
14 Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery
15 Cách dùng :contains() Selector trong jQuery
16 Cách dùng Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jQuery
17 Cách dùng :disabled Selector trong jQuery
18 Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery
19 Cách dùng :empty Selector trong jQuery
20 Cách dùng :enabled selector trong jQuery
21 Cách dùng :eq() Selector trong jQuery
22 Cách dùng :even Selector trong jQuery
23 Cách dùng :odd Selector trong jQuery
24 Cách dùng :file Selector trong jQuery
25 Cách dùng :first-child Selector trong jQuery
26 Cách dùng :first-of-type Selector trong jQuery
27 Cách dùng :first Selector trong jQuery
28 Cách dùng :focus Selector trong jQuery
29 Cách dùng :gt() Selector trong jQuery
30 Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery
31 Cách dùng :has() Selector trong jQuery
32 Cách dùng :header Selector trong jQuery
33 Cách dùng :hidden Selector trong jQuery
34 Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery
35 Cách dùng :image Selector trong jQuery
36 Cách dùng :input Selector trong jQuery
37 Cách dùng :lang() Selector trong jQuery
38 Cách dùng :last-child Selector trong jQuery
39 Cách dùng :last-of-type Selector trong jQuery
40 Cách dùng :last Selector trong jQuery
41 Cách dùng :lt() Selector trong jQuery
42 Cách dùng Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery
43 Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery
44 Cách dùng Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery
45 Cách dùng Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jQuery
46 Cách dùng :not() Selector trong jQuery
47 Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery
48 Cách dùng :nth-last-child() Selector trong jQuery
49 Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery
50 Cách dùng :nth-last-of-type() Selector trong jQuery
51 Cách dùng :only-child Selector trong jQuery
52 Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery
53 Cách dùng :parent Selector trong jQuery
54 Cách dùng :password Selector trong jQuery
55 Cách dùng :radio Selector trong jQuery
56 Cách dùng :reset Selector trong jQuery
57 Cách dùng :root Selector trong jQuery
58 Cách dùng :selected Selector trong jQuery
59 Cách dùng :submit Selector trong jQuery
60 Cách dùng :target Selector trong jQuery
61 Cách dùng :text Selector trong jQuery
62 Cách dùng :visible Selector trong jQuery
» jQuery Events
63 Cách dùng .bind() trong JQuery
64 Cách dùng Click() trong jQuery
65 Cách dùng dblclick() trong jQuery
66 Cách dùng .blur() trong jQuery
67 Cách dùng .delegate() trong JQuery

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Slideshow hay slider là một phần rất quan trọng trong website hiện nay, thực chất…

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Top