CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Trong bài này freetuts sẽ hướng dẫn bạn giải bài tập tính tổng hai số bằng javascript, qua đó bạn có thể tự viết chương trình tính tổng cực kì dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập cộng 2 số là cơ bản nhất trong lập trình, bằng cách sử dụng toán tử cộng và kết hợp các hàm khác để tạo ra ứng dụng tính tổng. Tuy nhiên, bài này mình sẽ bổ sung thêm kiến thức nâng cao để những bạn có nền tảng rồi tham khảo nhé.

1. Tính tổng hai số bằng javascript đơn giản

Ví dụ 1: Cho hai biến a và b, hãy viết chương trình tính tổng hai số a và b rồi in lên trình duyệt.

https://freetuts.net/editor.html?id=1570
let a = 20;
let b = 30;

// Tính tổng
let tong = a + b;

document.write("Tổng hai số là: " + tong);

Ví dụ 2: Cho hai ô input textbox và 1 input button. Hãy viết chương trình khi click vào button thì tính tổng hai số ở hai ô input.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN
function sum(){
  let a = Number(document.getElementById("num1").value);
  let b = Number(document.getElementById("num2").value);

  let sum = parseInt(a) + b;

  document.getElementById('result').innerHTML = sum;
}

Trong ví dụ này thì mình sử dụng hàm Number để ép kiểu string sang kiểu number.

Ví dụ 3: Tính tổng hai số trong object javascript

Giả sử mình có một object như sau:

let numbers = {
  number1 : 20,
  number2 : 30
};

Để tính tổng hai số number1 và number2 thì ta làm như sau:

let numbers = {
  number1 : 20,
  number2 : 30
};

let sum = numbers.number1 + numbers.number2; // 50

2. Kiểm tra dữ liệu trước khi tính tổng bằng javascript

Khi lấy dữ liệu từ người dùng thì bạn phải kiểm tra định dạng dữ liệu trước rồi mới tính toán sau. Bước này giúp chương trình không bị lỗi và đảm bảo ứng dụng không bị dừng đột ngột.

Đối với bài tập tính tổng hai số trong js này thì ta chỉ cần chắc chắn rằng hai số mà người dùng nhập vào là number. Vì vậy, bạn chỉ cần áp dụng kỹ thuật ép kiểu dữ liệu trong javascript và lệnh if else là có thể xử lý được.

Demo RUN
function sum(){
  let a = document.getElementById("num1").value;
  let b = document.getElementById("num2").value;

  // Kiểm tra dữ liệu
  if (a == "" || b == ""){
    alert("Vui lòng nhập vào hai số");
    return false;
  }

  // Ép kiểu dữ liệu
  a = Number(a);
  b = Number(b);

  if (isNaN(a) || isNaN(b)){
    alert("Bạn phải nhập vào hai số");
    return false;
  }

  let sum = parseInt(a) + b;

  document.getElementById('result').innerHTML = sum;
}

3. Viết hàm cộng hai số bằng javascript

Để cho bài toán đơn giản hơn thì ta sẽ viết một hàm cộng hai số. Mình sẽ viết nhiều hàm, từ đơn giản đến phức tạp để các bạn dễ hiểu hơn.

Hàm 1: Không validate dữ liệu.

function sum(a, b){
  return a + b;
}

// Hoặc dùng arrow function
let sum = (a, b) => {
  return a + b;
};

Hàm 2: Có validate dữ liệu

function sum(a, b){
  a = Number(a);
  b = Number(b);
  if (isNaN(a) || isNaN(b)){
    return false;
  }
  return a + b;
}

// Hoặc dùng arrow function
let sum = (a, b) => {
  a = Number(a);
  b = Number(b);
  if (isNaN(a) || isNaN(b)){
    return false;
  }
  return a + b;
};

Hàm 3: Kết hợp try catch javascript để bắt lỗi.

function sum(a, b){
  try{
    a = Number(a);
    b = Number(b);
    if (isNaN(a) || isNaN(b)){
      throw new Error('Dữ liệu bạn nhập vào không phải là số');
    }
    return a + b;
  }
  catch (e){
    console.log(e.message);
    return false;
  }
}

Trên là tất cả những cách cộng hai số trong javascript nói chung và bài tập tính tổng hai số bằng javascript nói riêng.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top