CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript bằng cách sử dung thuộc tính value.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là sử dụng thuộc tính value, thứ hai là sử dụng phương thức setAttribute javascript. Bài này mình chỉ sử dụng ngôn ngữ javascript thuần thôi nhé, không có sử dụng thư viện jQuery.

1. Dùng thuộc tính value gán giá trị cho thẻ input bằng js

Cách này khá đơn giản, ta sẽ sử dụng cơ chế DOM để truy vấn đến thẻ input, sau đó gán giá trị cho chúng thông qua thuộc tính value.

Truy vấn theo id
document.getElementById('id').value = "value";
Truy vấn theo tag name
var obj = document.getElementsByTagName('name');
obj[0].value = "value"

Ví dụ: Thiết lập giá trị cho thẻ input textbox khi click vào button.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN
<input type="text" id="domain" name="domain" value=""/>
<button onclick="setDomain()">Gán giá trị</button>
<script>
  function setDomain(){
    let domain = 'freetuts.net';
    document.getElementById('domain').value = domain;
  }
</script>

2. Dùng phương thức setAttribute gán giá trị cho thẻ input bằng js

Về cách truy vấn lấy đối tượng html thì mình không viết lại nữa, bạn hãy xem ở phần 1 nhé. Cú pháp như sau:

Công thức
document.getElementById('domain').setAttribute('value', domain);

Ví dụ: Viết lại ví dụ ở phần 1 bằng cách sử dụng phương thức setAttribute.

Demo RUN
<input type="text" id="domain" name="domain" value=""/>
<button onclick="setDomain()">Gán giá trị</button>
<script>
  function setDomain() {
    let domain = 'freetuts.net';
    document.getElementById('domain').setAttribute('value', domain);
  }
</script>

Trên là các ví dụ về cách gán giá trị cho thẻ input trong js.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,