CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript bằng cách sử dung thuộc tính value.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là sử dụng thuộc tính value, thứ hai là sử dụng phương thức setAttribute javascript. Bài này mình chỉ sử dụng ngôn ngữ javascript thuần thôi nhé, không có sử dụng thư viện jQuery.

1. Dùng thuộc tính value gán giá trị cho thẻ input bằng js

Cách này khá đơn giản, ta sẽ sử dụng cơ chế DOM để truy vấn đến thẻ input, sau đó gán giá trị cho chúng thông qua thuộc tính value.

Truy vấn theo id
document.getElementById('id').value = "value";
Truy vấn theo tag name
var obj = document.getElementsByTagName('name');
obj[0].value = "value"

Ví dụ: Thiết lập giá trị cho thẻ input textbox khi click vào button.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Demo RUN
<input type="text" id="domain" name="domain" value=""/>
<button onclick="setDomain()">Gán giá trị</button>
<script>
  function setDomain(){
    let domain = 'freetuts.net';
    document.getElementById('domain').value = domain;
  }
</script>

2. Dùng phương thức setAttribute gán giá trị cho thẻ input bằng js

Về cách truy vấn lấy đối tượng html thì mình không viết lại nữa, bạn hãy xem ở phần 1 nhé. Cú pháp như sau:

Công thức
document.getElementById('domain').setAttribute('value', domain);

Ví dụ: Viết lại ví dụ ở phần 1 bằng cách sử dụng phương thức setAttribute.

Demo RUN
<input type="text" id="domain" name="domain" value=""/>
<button onclick="setDomain()">Gán giá trị</button>
<script>
  function setDomain() {
    let domain = 'freetuts.net';
    document.getElementById('domain').setAttribute('value', domain);
  }
</script>

Trên là các ví dụ về cách gán giá trị cho thẻ input trong js.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top