CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript Type Conversion

Trong Javascript, cùng một giá trị gốc nhưng ở các kiểu giữ liệu khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Javascript cung cấp cho người dùng những phương thức để chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu nhằm phục vụ cho nhu sử dụng của từng trường hợp, những phương thức đó gọi chung là JavaScript Type Conversion. Qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về JavaScript Type Conversion hay dịch sang tiếng việt là chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

JavaScript Type Conversion Table

Bảng dưới đây sẽ đưa ra kết quả của việc chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Javascript của một số loại chuyển đổi như toString, toNumber, toBoolean:

Giá tri gốc toNumber toString toBoolean DEMO
fasle 0 "false" false DEMO
true 1 "true" true DEMO
0 0 "0" false DEMO
1 1 "1" true DEMO
"0" 0 "0" true DEMO
"1" 1 "1" true DEMO
NaN NaN "NaN" false DEMO
Infinity Infinity "Infinity" true DEMO
-Infinity -Infinity "-Infinity" true DEMO
"" 0 "" false DEMO
"24" 24 "24" true DEMO
"twenty four" NaN "twenty four" true DEMO
[ ] 0 "" true DEMO
[24] 24 "24" true DEMO
[8, 24] NaN "8, 24" true DEMO
["ten"] NaN "ten" true DEMO
["ten", "fourteen"] NaN "ten, fourteen" true DEMO
function(){} NaN "function(){}" true DEMO
{ } NaN "[Object Object]" true DEMO
null 0 null fasle DEMO
undefined NaN "undefined" false DEMO

Để tìm hiểu thêm về chuyển đổi các kiểu dữ liệu cho giá trị, các bạn nên tham khảo qua bài viết Tìm hiểu JavaScript Type Conversion.

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top