CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

JavaScript Type Conversion

Trong Javascript, cùng một giá trị gốc nhưng ở các kiểu giữ liệu khác nhau sẽ có các giá trị khác nhau. Javascript cung cấp cho người dùng những phương thức để chuyển đổi qua lại giữa các kiểu dữ liệu nhằm phục vụ cho nhu sử dụng của từng trường hợp, những phương thức đó gọi chung là JavaScript Type Conversion. Qua bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về JavaScript Type Conversion hay dịch sang tiếng việt là chuyển đổi các kiểu dữ liệu trong Javascript.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

JavaScript Type Conversion Table

Bảng dưới đây sẽ đưa ra kết quả của việc chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Javascript của một số loại chuyển đổi như toString, toNumber, toBoolean:

Giá tri gốc toNumber toString toBoolean DEMO
fasle 0 "false" false DEMO
true 1 "true" true DEMO
0 0 "0" false DEMO
1 1 "1" true DEMO
"0" 0 "0" true DEMO
"1" 1 "1" true DEMO
NaN NaN "NaN" false DEMO
Infinity Infinity "Infinity" true DEMO
-Infinity -Infinity "-Infinity" true DEMO
"" 0 "" false DEMO
"24" 24 "24" true DEMO
"twenty four" NaN "twenty four" true DEMO
[ ] 0 "" true DEMO
[24] 24 "24" true DEMO
[8, 24] NaN "8, 24" true DEMO
["ten"] NaN "ten" true DEMO
["ten", "fourteen"] NaN "ten, fourteen" true DEMO
function(){} NaN "function(){}" true DEMO
{ } NaN "[Object Object]" true DEMO
null 0 null fasle DEMO
undefined NaN "undefined" false DEMO

Để tìm hiểu thêm về chuyển đổi các kiểu dữ liệu cho giá trị, các bạn nên tham khảo qua bài viết Tìm hiểu JavaScript Type Conversion.

Tham khảo: w3schools.com

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top