CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Javascript

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập Javascript, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập Javascript.

Để nắm bắt được Javascript thì bắt buộc bạn phải học thật nhiều, bên cạnh học lý thuyết thì bạn nên thực hành nhiều hơn nữa để có thể sử dụng nhuần nhuyễn các thư viện và cách sử dụng để sau này khi đi làm thực tế bạn sẽ không bỡ ngỡ khi gặp phải những chức năng quá phức tạp. Nhận thấy như vậy thì mình sẽ tiếp tục biên soạn loạt các bài tập Javascript từ căn bản đến nâng cao này để giúp các bạn tự thực hành.

Vì đây là chuỗi series Javascript căn bản nên các bài tập trong phần này cũng tương đối đơn giản, chủ yếu hướng dẫn các bạn thao tác với DOM, BOM, Selector để xây dựng các hiệu ứng DHTML, còn phần bài tập nâng cao thì mình sẽ trình bày ở một chuỗi series khác.

Nội dung chính của các bài tập sẽ liên quan đến:

  • Bài tập thực hành kỹ thuật lập trình Javascript
  • Bài tập thực hành với DOM
  • Bài tập tạo hiệu ứng DHTML
  • Bài tập sử dụng DOM Object

Lúc biên soạn các bài tập này cũng không tránh khỏi những thiếu sót, vi vậy rất mong các bạn thông cảm và góp ý để series được hoàn thiện hơn.

+BÀI TẬP JAVASCRIPT
» Căn bản
1 Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript
2 Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript
3 Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)
4 Tính tổng các phần tử trong mảng javascript
5 Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript
6 Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript
7 Bài tập vòng lặp for trong Javascript
8 Bài tập vòng lặp while trong javascript
9 Bài tập tạo hàm trong Javascript
10 Một số hàm validate dữ liệu bằng Javascript
11 Hướng dẫn tạo menu dropdown bằng Javascript
12 Một số ví dụ học javascript căn bản (Phần 1)
13 Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript
» DOM & BOM
14 In ra thông báo khi click vào button bằng Javascript
15 Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript
16 Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript
17 Thay đổi thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript
18 Code ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript
19 Bài tập DOM căn bản trong Javascript
» Xứ lý form
20 Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript
21 Validate form bằng Javascript cơ bản
22 Thiết lập checkbox checked bằng javascript
23 Lấy giá trị checkbox checked bằng Javascript
24 Bắt sự kiện checkbox trong javascript
25 Tạo check all và uncheck all trong Javascript
26 Lấy giá trị của Radio button checked bằng Javascript
27 Bắt sự kiện onchange của thẻ select
28 Lấy giá trị của thẻ Select Multiple bằng Javascript
29 Chuyển đổi phần tử của 2 thẻ Select Multiple
» Javascript tips
30 Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript
31 Những cách truyền mảng vào hàm trong Javascript
32 Javascript tips: Luôn sử dụng var để khai báo biến
33 Cách lấy chiều dài của object trong Javascript
34 Cách gộp hai object javascript lại với nhau
35 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong Javascript
36 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong html đơn giản
37 Cách cộng trừ ngày tháng trong Javascript
38 Cách ép kiểu trong Javascript (chuyển đổi kiểu dữ liệu)
39 Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript
40 Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu
41 Javascript tips: Nên sử dụng === thay vì ==
42 Javascript tips: Nên sử dụng dấu chấm phẩy kết thúc lệnh
43 Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng
44 Javscript tips: Một số cách sử dụng DOM truy vấn HTML
45 Javascript tips: Cắt ngắn một mảng sử dụng length
46 Javascript tips: Cách xóa phần tử ra khỏi mảng
» Tutorials
47 Hiển thị thông báo console giống Facebook
48 JavaScript Operators Reference
49 Cách vượt qua Slider CAPTCHA với JS và Puppeteer
50 Viết ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook
51 Tạo ứng dụng chụp hình đơn giản trên web với Javascript và PHP
52 Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP
53 Javascript Object là gì mà khó hiểu thế?
54 Multi upload file với Progress bar trong PHP
55 JavaScript Statements Reference
56 JavaScript Math Reference
57 JavaScript Error Reference
58 JavaScript RegExp Reference
59 JavaScript Type Conversion
60 Tạo đồng hồ đếm ngược trong Javascript
61 Đọc file PDF online với PDFReader pdf.js javascript
62 Mã hóa md5 trong javascript
63 Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript

Các hàm xử lý ngày tháng trong Javascript

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu đối tượng Date trong Javascript rồi thì trong…

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Việc xử lý mảng trong javascript cũng quan trọng như xử lý mảng trong PHP…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng…

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai hàm thường dùng để xử lý thời…

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img

Cách dùng thẻ img trong HTML và các thuộc tính của img

Có câu "một website đẹp phải có hình ảnh, bổ cục rõ ràng và nhiều…

Bài 02: Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

Bài 02: Sử dụng @Media CSS tạo Responsive cho Website

Trong bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một thuộc tính trong CSS3…

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với ..

Các hàm xử lý mảng trong javascript hữu ích

Các hàm xử lý mảng trong javascript hữu ích

Việc xử lý mảng trong javascript đóng vai trò rất quan trọng vì nó được…

Xử lý chuỗi (string) trong Javascript

Xử lý chuỗi (string) trong Javascript

Như vậy là ta đã tìm hiểu các kiến thức riêng của javascript như DOM,…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Top