CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập Javascript

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Bài tập Javascript, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Bài tập Javascript.

Để nắm bắt được Javascript thì bắt buộc bạn phải học thật nhiều, bên cạnh học lý thuyết thì bạn nên thực hành nhiều hơn nữa để có thể sử dụng nhuần nhuyễn các thư viện và cách sử dụng để sau này khi đi làm thực tế bạn sẽ không bỡ ngỡ khi gặp phải những chức năng quá phức tạp. Nhận thấy như vậy thì mình sẽ tiếp tục biên soạn loạt các bài tập Javascript từ căn bản đến nâng cao này để giúp các bạn tự thực hành.

Vì đây là chuỗi series Javascript căn bản nên các bài tập trong phần này cũng tương đối đơn giản, chủ yếu hướng dẫn các bạn thao tác với DOM, BOM, Selector để xây dựng các hiệu ứng DHTML, còn phần bài tập nâng cao thì mình sẽ trình bày ở một chuỗi series khác.

Nội dung chính của các bài tập sẽ liên quan đến:

  • Bài tập thực hành kỹ thuật lập trình Javascript
  • Bài tập thực hành với DOM
  • Bài tập tạo hiệu ứng DHTML
  • Bài tập sử dụng DOM Object

Lúc biên soạn các bài tập này cũng không tránh khỏi những thiếu sót, vi vậy rất mong các bạn thông cảm và góp ý để series được hoàn thiện hơn.

+BÀI TẬP JAVASCRIPT
» Căn bản
1 Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript
2 Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript
3 Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)
4 Tính tổng các phần tử trong mảng javascript
5 Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript
6 Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript
7 Bài tập vòng lặp for trong Javascript
8 Bài tập vòng lặp while trong javascript
9 Bài tập tạo hàm trong Javascript
10 Một số hàm validate dữ liệu bằng Javascript
11 Hướng dẫn tạo menu dropdown bằng Javascript
12 Một số ví dụ học javascript căn bản (Phần 1)
13 Cách thêm thẻ HTML bằng Javascript
» DOM & BOM
14 In ra thông báo khi click vào button bằng Javascript
15 Thay đổi nội dung của thẻ HTML bằng Javascript
16 Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript
17 Thay đổi thuộc tính của thẻ HTML bằng Javascript
18 Code ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript
19 Bài tập DOM căn bản trong Javascript
» Xứ lý form
20 Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript
21 Validate form bằng Javascript cơ bản
22 Thiết lập checkbox checked bằng javascript
23 Lấy giá trị checkbox checked bằng Javascript
24 Bắt sự kiện checkbox trong javascript
25 Tạo check all và uncheck all trong Javascript
26 Lấy giá trị của Radio button checked bằng Javascript
27 Bắt sự kiện onchange của thẻ select
28 Lấy giá trị của thẻ Select Multiple bằng Javascript
29 Chuyển đổi phần tử của 2 thẻ Select Multiple
» Javascript tips
30 Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript
31 Những cách truyền mảng vào hàm trong Javascript
32 Javascript tips: Luôn sử dụng var để khai báo biến
33 Cách lấy chiều dài của object trong Javascript
34 Cách gộp hai object javascript lại với nhau
35 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong Javascript
36 Cách lấy ngày giờ hiện tại trong html đơn giản
37 Cách cộng trừ ngày tháng trong Javascript
38 Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript
39 Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript
40 Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript
41 Cách ép kiểu trong Javascript (chuyển đổi kiểu dữ liệu)
42 Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript
43 Javascript tips: Chuyển đổi đúng kiểu dữ liệu
44 Javascript tips: Nên sử dụng === thay vì ==
45 Javascript tips: Nên sử dụng dấu chấm phẩy kết thúc lệnh
46 Javascript tips: Tìm số lớn nhất và nhỏ nhất trong mảng
47 Javscript tips: Một số cách sử dụng DOM truy vấn HTML
48 Javascript tips: Cắt ngắn một mảng sử dụng length
49 Javascript tips: Cách xóa phần tử ra khỏi mảng
» Tutorials
50 Hiển thị thông báo console giống Facebook
51 JavaScript Operators Reference
52 Cách vượt qua Slider CAPTCHA với JS và Puppeteer
53 Viết ứng dụng thông báo lên trình duyệt giống Facebook
54 Tạo ứng dụng chụp hình đơn giản trên web với Javascript và PHP
55 Viết chức năng tạo ảnh đại diện theo tên như Google với Javascript và PHP
56 Cách sử dụng Async functions trong JavaScript
57 Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript
58 Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript
59 Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript
60 Javascript Object là gì mà khó hiểu thế?
61 Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript
62 Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript
63 Capturing và bubbling Event trong Javascript
64 Multi upload file với Progress bar trong PHP
65 4 cách tránh memory leaks trong JavaScript
66 Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript
67 Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript
68 JavaScript Statements Reference
69 JavaScript Math Reference
70 JavaScript Error Reference
71 JavaScript RegExp Reference
72 JavaScript Type Conversion
73 Tạo đồng hồ đếm ngược trong Javascript
74 Đọc file PDF online với PDFReader pdf.js javascript
75 Mã hóa md5 trong javascript
76 Kiểm tra kết nối internet bằng Javascript

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Hướng tạo thanh search bar bằng CSS

Search Bar (thanh tìm kiếm) là chức năng không thể thiếu trong mọi trang web.…

Bắt sự kiện click trong Javascript

Bắt sự kiện click trong Javascript

Click là một sự kiện rất quan trọng trong các ngôn ngữ ..

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Hàm array.slice() trong Javascript

Hàm array.slice() trong Javascript

Cách sử dụng array.slice() trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Hàm Array splice() trong Javascript

Cách sử dụng array.splice() trong javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript

Xin giới thiệu và ra mắt serie học javascript qua các bài tập thực hành,…

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Hàm addEventListener() trong Javascript

Hàm addEventListener() trong Javascript

Bài trước chúng ta đã học cách sử dụng Javascript để thêm một sự kiện…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Hướng dẫn tạo Slideshow với HTML, CSS và Javascript

Slideshow hay slider là một phần rất quan trọng trong website hiện nay, thực chất…

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Top