Bài tập Javascript

Trong phần này bạn sẽ được học kiến thức liên quan đến Bài tập Javascript nằm trong chuyên mục Javascript, nếu có vấn đề thắc mắc thì hãy liên hệ admin để được hướng dẫn.

Danh sách bài viết
Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript
Bài tập vòng lặp for trong Javascript
Bài tập vòng lặp while trong javascript
Bài tập tạo hàm trong Javascript
Bài tập DOM căn bản trong Javascript
Một số hàm validate dữ liệu bằng Javascript
Tạo đồng hồ đếm ngược với hàm setTimeout() trong JS
Bài tập javascript - xây dựng menu dropdow
Một số ví dụ học javascript căn bản (Phần 1)

Để nắm bắt được Javascript thì bắt buộc bạn phải học thật nhiều, bên cạnh học lý thuyết thì bạn nên thực hành nhiều hơn nữa để có thể sử dụng nhuần nhuyễn các thư viện và cách sử dụng để sau này khi đi làm thực tế bạn sẽ không bỡ ngỡ khi gặp phải những chức năng quá phức tạp. Nhận thấy như vậy thì mình sẽ tiếp tục biên soạn loạt các bài tập Javascript từ căn bản đến nâng cao này để giúp các bạn tự thực hành.

Vì đây là chuỗi series Javascript căn bản nên các bài tập trong phần này cũng tương đối đơn giản, chủ yếu hướng dẫn các bạn thao tác với DOM, BOM, Selector để xây dựng các hiệu ứng DHTML, còn phần bài tập nâng cao thì mình sẽ trình bày ở một chuỗi series khác.

Nội dung chính của các bài tập sẽ liên quan đến:

  • Bài tập thực hành kỹ thuật lập trình Javascript
  • Bài tập thực hành với DOM
  • Bài tập tạo hiệu ứng DHTML
  • Bài tập sử dụng DOM Object

Lúc biên soạn các bài tập này cũng không tránh khỏi những thiếu sót, vi vậy rất mong các bạn thông cảm và góp ý để series được hoàn thiện hơn.

Các khóa học JS online: