Bài tập Javascript

Để nắm bắt được Javascript thì bắt buộc bạn phải học thật nhiều, bên cạnh học lý thuyết thì bạn nên thực hành nhiều hơn nữa để có thể sử dụng nhuần nhuyễn các thư viện và cách sử dụng để sau này khi đi làm thực tế bạn sẽ không bỡ ngỡ khi gặp phải những chức năng quá phức tạp. Nhận thấy như vậy thì series này sẽ tổng hợp các bài tập thực hành Javascript từ căn bản đến nâng cao giúp các bạn tự học Javascript hiệu quả hơn.

Lúc biên soạn các bài tập này cũng không tránh khỏi những thiếu sót, vi vậy rất mong các bạn thông cảm và góp ý để series được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn học tốt và kiếm thật nhiều tiền :)

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 21: Bài tập javascript - xây dựng menu dropdow
Bài 09: Một số ví dụ học javascript căn bản (Phần 1)
Bài 01: Kiểm tra số nguyên tố bằng Javascript
Bài 02: Bài tập vòng lặp for trong Javascript
Bài 03: Bài tập vòng lặp while trong javascript
Bài 04: Bài tập tạo hàm trong Javascript
Bài 05: Bài tập DOM căn bản trong Javascript
Bài 06: Tạo đồng hồ đếm ngược với hàm setTimeout() trong JS
Bài 07: Một số hàm validate dữ liệu bằng Javascript