CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Code ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript

Đề bài: Hãy viết ứng dụng ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript bằng cách tạo ra 2 button, khi click vào button1 thì ẩn thẻ div và khi click vào button2 thì hiển thị thẻ div.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là bài tập khá đơn giản, qua đó bạn có thể áp dụng ẩn và hiện nội dung bàng javascript.

Chúng ta sử dụng thuộc tính CSS display:block để hiển thị thẻ div, và thuộc tính display:none để ẩn thẻ div. Nhưng vấn đề là ta phải sử dụng Javascript để làm điều này, nên phải sử dụng cú pháp dưới đây để thay đổi giá trị cho thuộc tính display CSS.

document.getElementById('id_name').style.display = "block|none";

Sau đây là bài giải tham khảo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript</h2>
    <p>Sử dụng Javascript để thay đổi thuộc tính display:none để ẩn và display:block để hiển thị thẻ div</p>

    <div id="content" style="border: solid 1px; padding: 20px; background: #ddd;">
      Nội dung thẻ div: Chào mừng bạn đến đến với webiste học lập trình <a href="https://freetuts.net" title="học lập trình">freetuts.net</a>
    </div>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Ẩn"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Hiển Thị"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function () {
        document.getElementById("content").style.display = 'none';
      };

      document.getElementById("btn2").onclick = function () {
        document.getElementById("content").style.display = 'block';
      };

    </script>
  </body>
</html>

Nếu bạn sử dụng jQuery thì rất đơn giản, chỉ cần áp dụng hai hàm show và hide là có thể ẩn và hiện nội dung bất kì.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top