CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Code ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript

Đề bài: Hãy viết ứng dụng ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript bằng cách tạo ra 2 button, khi click vào button1 thì ẩn thẻ div và khi click vào button2 thì hiển thị thẻ div.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là bài tập khá đơn giản, qua đó bạn có thể áp dụng ẩn và hiện nội dung bàng javascript.

Chúng ta sử dụng thuộc tính CSS display:block để hiển thị thẻ div, và thuộc tính display:none để ẩn thẻ div. Nhưng vấn đề là ta phải sử dụng Javascript để làm điều này, nên phải sử dụng cú pháp dưới đây để thay đổi giá trị cho thuộc tính display CSS.

document.getElementById('id_name').style.display = "block|none";

Sau đây là bài giải tham khảo.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Ẩn và hiện thẻ div bằng Javascript</h2>
    <p>Sử dụng Javascript để thay đổi thuộc tính display:none để ẩn và display:block để hiển thị thẻ div</p>

    <div id="content" style="border: solid 1px; padding: 20px; background: #ddd;">
      Nội dung thẻ div: Chào mừng bạn đến đến với webiste học lập trình <a href="https://freetuts.net" title="học lập trình">freetuts.net</a>
    </div>
    <br/>
    <input type="button" id="btn1" value="Ẩn"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Hiển Thị"/>

    <script language="javascript">

      document.getElementById("btn1").onclick = function () {
        document.getElementById("content").style.display = 'none';
      };

      document.getElementById("btn2").onclick = function () {
        document.getElementById("content").style.display = 'block';
      };

    </script>
  </body>
</html>

Nếu bạn sử dụng jQuery thì rất đơn giản, chỉ cần áp dụng hai hàm show và hide là có thể ẩn và hiện nội dung bất kì.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top