CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Bài tập vòng lặp for trong Javascript

Trong bài này mình sẽ tổng hợp một số bài tập về vòng lặp for trong javascript để các bạn ôn tập nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Vòng lặp for đóng vai trò quan trọng khi học lập trình với Javascript, nên việc nắm vững nó là điều bắt buộc. Vì vậy, mình sẽ đưa ra một số bài tập liên quan tới vòng lặp và giải sẵn cho các bạn tham khảo.

Nhưng trước khi xem bài giải thì bạn nên tự giải trước đi nhé, điều đó giúp bạn nâng cao khả năng vận đông tư duy trong lập trình. Ok, ta bắt đầu thôi nhé.

1. Bài tập vòng lặp for trong javascript có lời giải

Sau đây là danh sách các bài tập kèm theo lời giải tham khảo. Bạn hãy click vào xem demo, sau đó tự giải nhé. Nếu giải không được thì hãy xem bài giải.

Bài 01: Xây dựng chương trình có một ô Input, một button. Khi click vào button thì in các số từ 1 tới giá trị của ô input

HTML RUN
<form method="get" action="">
  Nhập số: <input type="text" id="number" value="0"/>
  <input type="button" value="In kết quả" onclick="print_number()"/>
</form>
<div id="result">

</div>

Trong đó:

 • div#result dùng để hiển thị kết quả.
 • input#number là số người dùng nhập vào.
 • Khi click vào button thì gọi đến hàm print_number().

Bây giờ cần xây dụng hàm print_number().

Javascript:
function print_number()
{
  // Lấy number
  var number = document.getElementById("number").value;

  // Ép number sang kiểu INT
  number = parseInt(number);

  // Lặp để in kết quả
  var html = '';
  for (var i = 1; i <= number; i++){
    html += i + ' <br/>';
  }
  document.getElementById("result").innerHTML = html;
}

Bài 02: Viết chương trình có một ô input, một button. Khi click vào button thì in ra các số nguyên tố từ 1 tới giá trị của ô input

Với bài này ta phải vận dụng hàm kiểm tra số nguyên tố nên bạn quay lại bài đó và xem nhé.

HTLM RUN
<form method="get" action="">
  Nhập số: <input type="text" id="number" value="0"/>
  <input type="button" value="In kết quả" onclick="print_snt()"/>
</form>
<div id="result">

</div>

Phần này tương tự như ví dụ 1 nên mình không giải thích gì thêm.

Javascript:
// hàm kiểm tra số nguyên tố
function kiem_tra_snt(n)
{
  // Biến cờ hiệu
  var flag = true;

  // Nếu n bé hơn 2 tức là không phải số nguyên tố
  if (n < 2) {
    flag = false;
  }
  else if (n == 2) {
    flag = true;
  }
  else if (n % 2 == 0) {
    flag = false;
  }
  else {
    // lặp từ 3 tới n-1 với bước nhảy là 2 (i+=2)
    for (var i = 3; i <= Math.sqrt(n); i += 2)
    {
      if (n % i == 0) {
        flag = false;
        break;
      }
    }
  }

  return flag;
}

// Hàm in ra các số nguyên tố từ 1 tới n
function print_snt()
{
  // Lấy number
  var number = document.getElementById("number").value;

  // Ép number sang kiểu INT
  number = parseInt(number);

  // Lặp để in kết quả
  var html = '';
  for (var i = 1; i <= number; i++) {
    // Nếu là số nguyên tố thì in ra
    if (kiem_tra_snt(i)){
      html += i + ' <br/>';
    }
  }
  document.getElementById("result").innerHTML = html;
}

Bài 03: Cho 10 thẻ div, hãy viết chương trình khi click vào button thì sẽ đổi màu cho các thẻ div. Nếu div nào vị trí chẵn thì background màu đỏ và lẽ thì background màu xanh.

Đối với bài này chúng ta sẽ lấy danh sách các thẻ div, sau đó sử dụng vòng lặp for để kiểm tra, nếu thẻ nào nằm vị trí chẵn thì đổi thành màu đỏ và vị trí lẽ đổi thành màu xanh.

Vì kết quả trả về sẽ là một mảng bắt đầu bằng 0 nên khi kiểm tra chẵn lẽ ta phải cộng thêm một nữa:

 • (i+1) % 2 == 0 là số chẵn
 • (i+1) % 2 != 0 là số lẻ
HTML RUN
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<div>Thẻ thứ 1</div>
<button onclick="change_backgroud()">Change background</button>

Tạo chút CSS cho dễ nhìn

CSS
<style type="text/css">
  div {
    padding: 10px;
    margin: 5px;
  }
</style>
Javascript
function change_backgroud()
{
  var divs = document.getElementsByTagName("div");
  for (var i = 0; i < divs.length; i++){
    // Vị trí chẵn => màu đỏ
    if ((i + 1) % 2 == 0){
      divs[i].style.background = "red";
    }
    else { // Vị trí lẽ => màu xanh
      divs[i].style.background = "blue";
    }
  }
}

2. Một số bài tập liên quan đến vòng lặp for trong javascript

Trong phần 1 mình chỉ đưa ra 3 ví dụ đơn giản nhất. Bây giờ mình xin gửi một vài link bài tập javascript có liên quan đến vòng lặp for.

3. Lời kết

Qua 3 bài tập về vòng lặp for trong javascript chắc bạn đã nắm vững được cách sử dụng vòng lặp for để giải các bài tập liên quan rồi nhỉ?

Khi làm dự án thì sẽ bạn gặp nhiều tình huống phức tạp và bạn xử lý lắc léo chứ không cứng nhắc như các ví dụ đó. Vì vậy, bạn không nên chủ quan, hãy luôn rèn luyện kỹ năng lập trình để sau này không bị hỏng kiến thức.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top