CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Trong JavaScript, Async functions là một tính năng mạnh mẽ cho phép mình làm việc với các hoạt động bất đồng bộ một cách dễ dàng và hiệu quả. Async functions giúp mình viết mã đồng bộ theo cách tự nhiên mà không cần phải sử dụng các callback hoặc xử lý các Promise thủ công. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng async functions trong JavaScript và cách chúng hoạt động.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

images jpg

Cú pháp của Async Functions trong JavaScript

Async functions được định nghĩa bằng cách sử dụng từ khóa async trước từ khóa function. Bên trong async function, mình có thể sử dụng từ khóa await để đợi cho một Promise hoàn thành.

async function functionName() {
 // Mã lệnh bất đồng bộ
}

Sử dụng từ khóa await

Từ khóa await được sử dụng bên trong async functions để đợi một Promise trả về kết quả. Nó đảm bảo rằng các lệnh bên dưới nó không thực thi cho đến khi Promise đã hoàn thành và trả về kết quả.

async function fetchData() {
 const response = await fetch('https://api.example.com/data');
 const data = await response.json();
 console.log(data);
}

Làm sao để xử lý lỗi trong Async Functions trong JavaScript?

Để xử lý lỗi trong Async Functions trong JavaScript, bạn có thể sử dụng các cú pháp như try-catch hoặc Promise.catch() để bắt và xử lý các ngoại lệ (exceptions) phát sinh trong hàm async. Dưới đây là các bước để xử lý lỗi trong Async Functions:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Sử dụng try-catch:

async function myAsyncFunction() {
 try {
  // Các tác vụ bất đồng bộ ở đây
  const result = await someAsyncOperation();
  console.log(result);
 } catch (error) {
  // Xử lý lỗi ở đây
  console.error('Error occurred:', error);
 }
}

Sử dụng Promise.catch():

async function myAsyncFunction() {
 // Các tác vụ bất đồng bộ ở đây
 const result = await someAsyncOperation()
  .catch(error => {
   // Xử lý lỗi ở đây
   console.error('Error occurred:', error);
  });
 console.log(result);
}

Trong cả hai cách trên, bạn cần wrap các phần code có thể gây ra lỗi trong khối try của hàm async. Nếu lỗi xảy ra trong khi thực hiện các công việc bất đồng bộ, nó sẽ được catch bởi khối catch. Bạn có thể xử lý lỗi ở đây, như ghi log hoặc thông báo cho người dùng.

Lưu ý rằng khi một lỗi xảy ra trong một hàm async, nó sẽ trả về một Promise bị reject. Do đó, bạn có thể sử dụng .catch() để bắt lỗi trong chuỗi Promise nếu không sử dụng try-catch. Tuy nhiên, việc sử dụng try-catch trong Async Functions thường được ưu tiên hơn vì nó giúp tạo mã nguồn dễ đọc hơn.

Kết hợp Async Functions với Promise.all trong JavaScript

Khi cần gọi nhiều Promise cùng một lúc và xử lý kết quả khi tất cả chúng đã hoàn thành, chúng ta có thể sử dụng Promise.all().

async function fetchMultipleData() {
 const [userData, postData] = await Promise.all([
  fetch('https://api.example.com/users').then(response => response.json()),
  fetch('https://api.example.com/posts').then(response => response.json())
 ]);
 console.log(userData, postData);
}

Kết bài

Async functions là một công cụ mạnh mẽ trong JavaScript giúp mình làm việc với các hoạt động bất đồng bộ một cách dễ dàng và hiệu quả. Bằng cách sử dụng async functions, mình có thể viết mã đồng bộ theo cách tự nhiên và dễ đọc hơn. Điều này giúp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lỗi trong ứng dụng của mình.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top