CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy phần tử trong mảng Javascript, bằng cách sử dụng chỉ mục index và một số hàm hỗ trợ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Như chúng ta đã học trong bài duyệt mảng trong javascript, để tìm một phần tử bất kì trong mảng thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ mục của nó. Tuy nhiên, trong javascript vẫn hỗ trợ một số hàm giúp ta tìm kiếm phần tử dễ dàng hơn.

1. Lấy phần tử trong javascript bằng chỉ mục

Mỗi phần tử có một chỉ mục duy nhất, nó giống như số chứng minh nhân dân của các bạn vậy đó.

Ví dụ: Lấy phần tử thứ 2 trong mảng domain.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phần tử thứ 2 trong mảng thì nó sẽ có chỉ mục là 1.

var domain = ['freetuts.net', 
       'kephimonline.com', 
       'gameportable.net', 
       'wintuts.net'];
console.log(domain[1]); // https://kephimonline.com/

2. Lấy phần tử trong JS bằng hàm find()

Hàm find() có công dụng trả về phần tử phù hợp với biểu thức lọc được truyền vào dưới dạng một hàm.

Ví dụ: Tìm phần tử đầu tiên có giá trị lớn hơn 18.

var ages = [3, 10, 19, 20];

function checkAdult(age) {
 return age >= 18;
}

function myFunction() {
 var age = ages.find(checkAdult);
}

Kết quả sẽ trả về giá trị 19, vì đây là phần tử lớn hơn 18 đầu tiên xuất hiện trong mảng.

3. Lấy chỉ mục phần tử trong JS bằng hàm findIndex()

Hàm findIndex trong JS có công dụng giống như hàm find(), nhưng thay vì trả về giá trị thì nó sẽ trả về vị trí xuất hiện của phần tử cần tìm.

Viết lại ví dụ trên bằng findIndex().

var ages = [3, 10, 19, 20];

function checkAdult(age) {
 return age >= 18;
}

function myFunction() {
 var age = ages.find(checkAdult);
}

Kết quả sẽ trả về là 2, tại vì phần tử có chỉ mục 2 có giá trị lớn hơn 18.

Trên là 3 cách hay sử dụng nhất để lấy phần tử trong Javascript. Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cách phù hợp nhé.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top