CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Chia sẻ 3 cách lấy phần tử trong mảng javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy phần tử trong mảng Javascript, bằng cách sử dụng chỉ mục index và một số hàm hỗ trợ.

Như chúng ta đã học trong bài duyệt mảng trong javascript, để tìm một phần tử bất kì trong mảng thì chúng ta sẽ dựa vào chỉ mục của nó. Tuy nhiên, trong javascript vẫn hỗ trợ một số hàm giúp ta tìm kiếm phần tử dễ dàng hơn.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lấy phần tử trong javascript bằng chỉ mục

Mỗi phần tử có một chỉ mục duy nhất, nó giống như số chứng minh nhân dân của các bạn vậy đó.

Ví dụ: Lấy phần tử thứ 2 trong mảng domain.

Phần tử thứ 2 trong mảng thì nó sẽ có chỉ mục là 1.

var domain = ['freetuts.net', 
       'kephimonline.com', 
       'gameportable.net', 
       'wintuts.net'];
console.log(domain[1]); // https://kephimonline.com/

2. Lấy phần tử trong JS bằng hàm find()

Hàm find() có công dụng trả về phần tử phù hợp với biểu thức lọc được truyền vào dưới dạng một hàm.

Ví dụ: Tìm phần tử đầu tiên có giá trị lớn hơn 18.

var ages = [3, 10, 19, 20];

function checkAdult(age) {
 return age >= 18;
}

function myFunction() {
 var age = ages.find(checkAdult);
}

Kết quả sẽ trả về giá trị 19, vì đây là phần tử lớn hơn 18 đầu tiên xuất hiện trong mảng.

3. Lấy chỉ mục phần tử trong JS bằng hàm findIndex()

Hàm findIndex trong JS có công dụng giống như hàm find(), nhưng thay vì trả về giá trị thì nó sẽ trả về vị trí xuất hiện của phần tử cần tìm.

Viết lại ví dụ trên bằng findIndex().

var ages = [3, 10, 19, 20];

function checkAdult(age) {
 return age >= 18;
}

function myFunction() {
 var age = ages.find(checkAdult);
}

Kết quả sẽ trả về là 2, tại vì phần tử có chỉ mục 2 có giá trị lớn hơn 18.

Trên là 3 cách hay sử dụng nhất để lấy phần tử trong Javascript. Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cách phù hợp nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Cấp độ private / protected của class trong Javascript

Top