CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript

Cho một đoạn mã HTML có sẵn như dưới đây, hãy viết một đoạn mã Javascript khi click vào button#btn1 thì đổi màu bacckground cho thẻ div#content sang màu đỏ, khi click vào button#btn2 thì đổi background sang màu xanh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

HTML RUN
<div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
</div>

<input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
<input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

Hướng dẫn

Để làm bài này thì chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Lấy các đối tượng HTML

Code
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 2: Thay đổi thuộc tính CSS

Ta sử dụng thuộc tính style.background = mã màu để thay đổi background.

Code
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function () {
  div.style.background = "red";
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function () {
  div.style.background = "blue";
};

Toàn bộ chương trình

Sau đây là toàn bộ chương trình code của bài này.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi CSS cho thẻ HTML</h2>

    <div id="content" style="padding: 20px; background: #ddd; color: white; margin: 40px 0px;">
      CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
    </div>

    <input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');

      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function () {
        div.style.background = "red";
      };

      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function () {
        div.style.background = "blue";
      };
    </script>
  </body>
</html>

Từ ví dụ này ta thấy để thay đổi style CSS cho thẻ HTML thì ta sử dụng cú pháp style.ten_thuoc_tinh = "giá trị".

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top