CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Thay đổi backgroud của thẻ HTML bằng Javascript

Cho một đoạn mã HTML có sẵn như dưới đây, hãy viết một đoạn mã Javascript khi click vào button#btn1 thì đổi màu bacckground cho thẻ div#content sang màu đỏ, khi click vào button#btn2 thì đổi background sang màu xanh.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

HTML RUN
<div id="content" style="padding: 20px; background: blue; color: white; margin: 40px 0px;">
  CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
</div>

<input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
<input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

Hướng dẫn

Để làm bài này thì chúng ta thực hiện các bước như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bước 1: Lấy các đối tượng HTML

Code
// Lấy 2 button và thẻ div
var button1 = document.getElementById("btn1");
var button2 = document.getElementById("btn2");
var div = document.getElementById('content');

Bước 2: Thay đổi thuộc tính CSS

Ta sử dụng thuộc tính style.background = mã màu để thay đổi background.

Code
// Thiết lập click cho button 1
button1.onclick = function () {
  div.style.background = "red";
};

// Thiết lập click cho button 2
button2.onclick = function () {
  div.style.background = "blue";
};

Toàn bộ chương trình

Sau đây là toàn bộ chương trình code của bài này.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Javascript Example</title>
  </head>
  <body>
    <h2>Thay đổi CSS cho thẻ HTML</h2>

    <div id="content" style="padding: 20px; background: #ddd; color: white; margin: 40px 0px;">
      CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI FREETUTS.NET
    </div>

    <input type="button" id="btn1" value="Đổi Backgroud màu đỏ"/>
    <input type="button" id="btn2" value="Đổi Backgroud màu xanh"/>

    <script language="javascript">
      // Lấy 2 button và thẻ div
      var button1 = document.getElementById("btn1");
      var button2 = document.getElementById("btn2");
      var div = document.getElementById('content');

      // Thiết lập click cho button 1
      button1.onclick = function () {
        div.style.background = "red";
      };

      // Thiết lập click cho button 2
      button2.onclick = function () {
        div.style.background = "blue";
      };
    </script>
  </body>
</html>

Từ ví dụ này ta thấy để thay đổi style CSS cho thẻ HTML thì ta sử dụng cú pháp style.ten_thuoc_tinh = "giá trị".

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Download mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top