Javascript nâng cao

Sau loạt bài học javascript căn bản thì mình xin giới thiệu với các bạn series học Javascript nâng cao, đây là series rất quan trọng bởi khi bạn muốn học nodejs hoặc các Javascript Framework thì đây là những kiến thức bắt buộc.

ES6 là một chuẩn Javascript mới được đưa ra vào năm 2015 với nhiều quy tắc và cách sử dụng khác nhau với nhiều cú pháp mới và nâng cao hơn nhằm giúp lập trình viên đa dạng hóa các mã code để đạt hiệu xuất cao. Vì vậy trong series học Javascript nâng cao này mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn cú pháp của ES6 để khỏi bị tụt hậu :)

Rất mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình :D

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: Ba cách tạo class trong Javascript
Bài 02: Xử lý lỗi với try - catch trong Javascript
Bài 03: Hiểu rõ hơn về từ khóa this trong Javascript
Bài 04: Closure là gì? Closure function trong Javascript
Bài 05: Callback Function là gì? Callback trong Javascript
Bài 06: Hiểu hơn về hàm bind() trong Javascript
Bài 07: Hiểu hơn về hàm call() và apply() trong Javascript
Bài 08: Anonymous function trong javascript