THÔNG DỤNG
OOP
ES6
ES(X)
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

Hiểu hơn về hàm bind() trong Javascript

Nếu bạn đã từng sử dụng đối tượng this trong Javascript thì bạn sẽ thấy có một số vấn đề quan trọng khi sử dụng, nhất là với trường hợp sử dụng trong các hàm và các đối tượng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Đặt vấn đề với this

Đối tượng this gây ra rất nhiều khó khăn cho các bạn mới học Javascript, đặc biệt là khi bạn có sử dụng hàm closure. Tuy nhiên khi bạn thành thạo rồi thì bạn sẽ thấy đối tượng this rất hữu ích và thú vị.

Xét bài toán sau đây:

 

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var blog = {
  domain : "freetuts.net",
  author : "Nguyễn Văn Cường",
  showWebsite : function (callbackFunction){
    callbackFunction();
  },
  render : function(){
    this.showWebsite(function(){
      console.log(this); // là đối tượng window
      console.log(this.domain); // nên thuộc tính domain không tồn tại
      console.log(this.author); /// nên thuộc tính author không tồn tại
    });
  }
};

blog.render();

 

Trong ví dụ này bị lỗi vì biến this không phải là đối tượng blog mà nó là đối tượng window nên hai thuộc tính domainauthor sẽ không tồn tại. Nhìn vào chương trình thì bạn hiểu ý đồ của mình là gọi tới hai thuộc tính domainauthor, tuy nhiên theo nguyên tắc thì trong thần hàm closure đối tượng this là một phàm vi khác hoàn toàn(xem hình).

doi tuong this jpg

Trong hình trên thì phạm vi 2 đang nằm trong hàm thuộc đối tượng blog nên this lúc này chính là blog, còn trong phạm vi 1 là của hàm closure nên đối tượng this đương nhiên chính là hàm closure.

Để giải quyết vấn đề này thì ta sẽ khai báo một biến đại diện cho đối tượng this, lúc này ta sẽ sử dụng bình thường trong hàm closure.

 

var blog = {
  domain : "freetuts.net",
  author : "Nguyễn Văn Cường",
  showWebsite : function (callbackFunction){
    callbackFunction();
  },
  render : function(){
    var _self = this;
    this.showWebsite(function(){
      console.log(_self); // là đối tượng this
      console.log(_self.domain); // ok
      console.log(_self.author); /// ok
    });
  }
};

blog.render();

 

Như vậy ta khai báo biến _self là giải quyết được vấn đề, cách này chỉ dành cho những bạn không biết đến hàm bind.

2. Khắc phục với hàm bind trong Javascript

Ngoài cách xử lý thông thường trên thì trong ES5 cung cấp hàm bind() dùng để gán dữ liệu vào đối tượng this của hàm đang sử dụng. Quay lại ví dụ trên thì ta sẽ code nhu sau:

 

var blog = {
  domain : "freetuts.net",
  author : "Nguyễn Văn Cường",
  showWebsite : function (callbackFunction){
    callbackFunction();
  },
  render : function(){
    this.showWebsite(function(){
      console.log(this); // là đối tượng this
      console.log(this.domain); // ok
      console.log(this.author); /// ok
    }.bind(this));
  }
};

blog.render();

 

Bạn hãy chạy thử để xem kết quả nhé, và như vậy hàm bind() sẽ đưa dữ liệu từ bên ngoài vào trong hàm.

Bây giờ mình thử bind một kiểu dữ liệu khác xem thế nào nhé.

 

var blog = {
  showWebsite : function (callbackFunction){
    callbackFunction();
  },
  render : function(){
    this.showWebsite(function(args){
      console.log(this); // This chính là mảng truyền vào
    }.bind(["freetuts.net", "thehalfheart@gmail.com"]));
  }
};

blog.render();

 

Chạy lên bạn sẽ thấy kết quả như sau:

tham so this va bind jpg

Như vậy khi bạn truyền bất kì một loại dữ liệu nào trong tham số của hàm bind thì đối tượng this sẽ nhận chính dữ liệu đó.

3. Lời kết

Hàm bind được bổ sung vào core của Javascript kể từ version ES5, đây có thể được coi là hàm khắc phục nhược điểm sử dụng this của Javascript. Nếu bạn đã từng sử dụng qua ES6 thì nó có một cách khắc phục khác đó là sử dụng arrow function. Chúc bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Cơ chế hoạt động của hoisting trong Javascript

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên…

Top