PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm String isspace() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm isspace() trong Python. Hàm này cho phép kiểm tra xem một chuỗi có chỉ chứa các ký tự trắng hay không. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cú pháp và xem ví dụ minh họa cụ thể.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm isspace() trong Python

Cú pháp của hàm isspace() như sau:

string.isspace()

Trong đó, string là chuỗi mà mình muốn kiểm tra.

Mô tả: Hàm isspace() trả về True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi đều là các ký tự trắng (space), tab (\t), xuống dòng (\n), và các ký tự đặc biệt khác mà Python coi là khoảng trắng. Nếu chuỗi chứa ít nhất một ký tự không phải ký tự trắng, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ của hàm isspace()

Hãy xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của hàm isspace().

Ví dụ 1:

string1 = "   "
print(string1.isspace())  # Kết quả: True

string2 = "Hello World"
print(string2.isspace())  # Kết quả: False

Kết quả:

True
False

Trong ví dụ trên, string1 chỉ chứa các ký tự trắng nên hàm isspace() trả về True. Trong khi đó, string2 chứa các ký tự khác ngoài ký tự trắng, nên hàm isspace() trả về False.

Ví dụ 2:

string3 = "\t\n"
print(string3.isspace())  # Kết quả: True

string4 = "  \tHello\n"
print(string4.isspace())  # Kết quả: False

Kết quả:

True
False

Trong ví dụ này, string3 chứa các ký tự trắng như tab (\t) và xuống dòng (\n), nên hàm isspace() trả về True. string4 chứa các ký tự trắng và các ký tự khác, do đó hàm isspace() trả về False.

Hàm isspace() trong Python là một công cụ hữu ích để kiểm tra xem một chuỗi có chỉ chứa các ký tự trắng hay không. Bằng cách sử dụng hàm này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem một chuỗi có phải là một dãy trắng hay không. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về hàm isspace().Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top