CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Trong lập trình JavaScript, việc xử lý các tác vụ bất đồng bộ là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng. Ba phương thức phổ biến được sử dụng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ là Callback, Promise và Async/Await. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa chúng và cách sử dụng chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Callback trong JavaScript

Đặc điểm: Callback là một hàm được truyền vào một hàm khác để được gọi lại sau khi một tác vụ bất đồng bộ hoàn thành.

Sử dụng: Callback thường được sử dụng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như gọi API, đọc file, hoặc thao tác với cơ sở dữ liệu.

Ví dụ hàm Callback

// Hàm để tải danh sách người dùng bằng Callback
function loadUsersWithCallback(callback) {
  setTimeout(() => {
    const users = ['User1', 'User2', 'User3'];
    callback(users);
  }, 1000);
}

// Sử dụng Callback để hiển thị danh sách người dùng
loadUsersWithCallback(users => {
  console.log('Danh sách người dùng (Callback):', users);
});

Hàm loadUsersWithCallback sử dụng Callback để truyền danh sách người dùng vào một hàm gọi lại sau khi tải xong.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

z5216124663131 340bc59b3e1a53bf876ff79019e1d79f jpg

Promise trong JavaScript

Đặc điểm: Promise là một đối tượng trong JavaScript được sử dụng để xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Nó đại diện cho một giá trị có thể hoàn thành trong tương lai hoặc một lỗi có thể xảy ra khi thực hiện một tác vụ.

Sử dụng: Promise cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt hơn và dễ đọc hơn so với Callback. Nó cho phép bạn dễ dàng xác định các hành động sau khi một tác vụ hoàn thành hoặc thất bại.

Ví dụ hàm Promise

// Hàm để tải danh sách người dùng bằng Promise
function loadUsersWithPromise() {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      const users = ['User1', 'User2', 'User3'];
      resolve(users);
    }, 1000);
  });
}

// Sử dụng Promise để hiển thị danh sách người dùng
loadUsersWithPromise()
  .then(users => {
    console.log('Danh sách người dùng (Promise):', users);
  })
  .catch(error => {
    console.error('Lỗi:', error);
  });

Hàm loadUsersWithPromise trả về một Promise, giúp chúng ta xử lý kết quả sau khi tải xong hoặc xử lý lỗi nếu có.

z5216126643963 f58f14d6d528fa554d12cefa6767c954 jpg

Async/Await trong JavaScript

Đặc điểm: Async/Await là một cú pháp mới trong JavaScript được sử dụng để viết mã bất đồng bộ một cách dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn.

Sử dụng: Async/Await là một cách tiếp cận tiện lợi và mạnh mẽ hơn so với Callback và Promise. Nó cho phép bạn viết mã bất đồng bộ như viết mã đồng bộ thông thường, giúp tránh được callback hell và tạo ra mã dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

Ví dụ hàm Async/Await

// Hàm để tải danh sách người dùng bằng Async/Await
async function loadUsersWithAsyncAwait() {
  try {
    const users = await loadUsersWithPromise();
    console.log('Danh sách người dùng (Async/Await):', users);
  } catch (error) {
    console.error('Lỗi:', error);
  }
}

// Gọi hàm Async/Await để hiển thị danh sách người dùng
loadUsersWithAsyncAwait();

Hàm loadUsersWithAsyncAwait sử dụng Async/Await để viết mã bất đồng bộ một cách dễ đọc hơn và dễ hiểu hơn.

So sánh giữa các hàm trong JavaScript

Tính linh hoạt: Callback là cách tiếp cận cổ điển nhưng ít linh hoạt và dễ dẫn đến callback hell. Promise giảm được callback hell và làm cho mã dễ đọc hơn. Async/Await giảm callback hell hoàn toàn và tạo ra mã dễ đọc và dễ hiểu nhất.

Xử lý lỗi: Callback cần phải xử lý lỗi thủ công. Promise cung cấp cơ chế sử dụng catch để xử lý lỗi. Async/Await có thể sử dụng cùng với try/catch để xử lý lỗi.

Độ phổ biến: Async/Await đang trở nên phổ biến hơn trong các dự án JavaScript hiện đại do tính dễ đọc và dễ hiểu của nó, trong khi Callback và Promise vẫn được sử dụng trong các dự án cũ hoặc khi cần tính linh hoạt cao.

Kết bài

Tính từ Callback, Promise đến Async/Await, JavaScript đã cung cấp nhiều cách tiếp cận để xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Mỗi cách tiếp cận đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào tình huống cụ thể và sở thích cá nhân của bạn. Tuy nhiên, hiện nay, Async/Await đang trở thành phong cách phổ biến nhất và được khuyến khích sử dụng nhiều nhất trong các dự án JavaScript hiện đại.

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Top