JavaScript Error Reference

JavaScript cung cấp cho ta một đối tượng để cung cấp thông tin về lỗi khi có xảy ra lỗi, đối tượng được đề cập ở đây chính là Error Object.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ cố tình viết sai lệnh alert thành addlert để tìm hiểu về cách sử dụng đối tượng Error:

Ví dụ RUN
try {
  adddlert("Hello! freetuts.net");
}
catch(err) {
  document.getElementById("result").innerHTML = "Tên lỗi: " 
  + err.name + "<br>" 
  + "Nội dung lỗi: " + err.message;
}

Nội dung lỗi sẽ được thông báo đến người dùng.

Để có thể hiểu thêm về cách sử lý lỗi với đối tượng Error kết hợp cùng các lệnh Try - Catch, các bạn nên tham khảo qua bài viết Xử lý lỗi với try - catch trong Javascript.

Error Object Properties

Thuộc tính Mô tả
name Thiết lập hoặc lấy tên của lỗi
message Thiết lập hoặc lấy về nội dung của lỗi

Non-Standard Error Object Properties

Mozilla và microsoft đưa ra một số những thuộc tính không đúng chuẩn của đối tượng Error:

 • fileName (Mozilla)
 • lineNumber (Mozilla)
 • columnNumber (Mozilla)
 • stack (Mozilla)
 • description (Microsoft)
 • number (Microsoft)

Không nên sử dụng nhưng thuộc tính này cho các trang web được public vì chúng sẽ không thể hoạt động trên một số loại trình duyệt.

Tham khảo: w3schools.com

Học Javascript qua các bài tập thực hành

Bạn muốn học và nắm bắt Javascript một cách nhanh nhất thì khoá học Javascript từ đầu sẽ giúp bạn, đây là khóa học được biên soạn dành cho người mới học, và mọi thứ sẽ thông qua thực hành, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt và nhớ lâu hơn. Bạn sẽ được học xử kỹ thuật lý các hiệu ứng, thao tác với DOM, BOM và nhiều kỹ thuật khác.

Nguồn: freetuts.net

KHÓA HỌC ĐANG GIẢM GIÁ

FEDU - 25 – Thiết kế hiệu ứng bằng Javascript và illustrator

(Giảng viên: NGUYỄN ĐỨC VIỆT )

XEM
FEDU - 22 – Học tất tần tật về Javascript từ đầu

(Giảng viên: Nguyễn Đức Việt)

XEM
UNICA - Học lập trình JAVASCRIPT

(Giảng viên: )

XEM