Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
bai tap javascript jpg Bài tập Javascript

Quảng cáo

JavaScript Error name Property

Định ngĩa và cách sử dụng

Thuộc tính name có chức năng thiết lập hoặc trả về tên của lỗi xảy ra.

Dưới đây là 6 giá trị mà thuộc tính name có thể trả về:

Quảng cáo

Tên lỗi Mô tả DEMO
EvalError một lỗi xảy ra trong hàm eval(). Lưu ý là trong các phiên bản Javascript mới sẽ quăng ra lỗi EvalError, sử dụng SyntaxError để thay thế.  
RangeError xảy ra khi có giá trị number ngoài phạm vi DEMO
ReferenceError xảy ra khi một Reference không hợp lệ DEMO
SyntaxError xảy ra khi có lỗi cú pháp DEMO
TypeError xảy ra khi có lỗi về kiểu dữ liệu DEMO
URIError lỗi xảy ra trong qua trình encodeURI() DEMO

Cú pháp

Cú pháp: errorObj.name

Technical Details

Giá trị trả về: trả về một chuỗi đại diện cho tên của lỗi xảy ra.

Phiên bản Javascript: 1.0

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tham khảo: w3schools.com

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top