CĂN BẢN
DOM & BOM
XỨ LÝ FORM
JAVASCRIPT TIPS
TUTORIALS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách cộng trừ ngày tháng trong Javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cộng trừ ngày tháng trong Javascript, qua đó sẽ giúp bạn tính được khoảng cách cũng như số ngày dễ dàng hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số ngày trong tháng không đồng nhất, vì vậy nếu ta cứ cộng trừ thủ công thì sẽ không chuẩn. Thay vào đó bạn hãy sử dụng cú pháp chuẩn mà JS đưa ra để tính được chính xác hơn.

Để cộng hoặc trừ ngày trong Javascript thì bạn sử dụng phương thức setDate() hoặc getDate() của đối tượng Date. Hay phương thức này dùng để lấy ngày và thiết lập ngày trong JS.

1. Cách cộng thêm ngày trong Javascript

Ví dụ dưới đây là mình đã cộng thêm một ngày vào ngày hiện tại.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

const today = new Date();
const tomorrow = new Date();

// Cộng thêm 1 ngày
tomorrow.setDate(today.getDate() + 1);

Ví dụ dưới đây mình cộng thêm 7 ngày.

const date = new Date();
date.setDate(date.getDate() + 7);

Bạn có thể viết một phương thức riêng tên là addDays để tiện cho việc sử dụng sau này như sau:

Date.prototype.addDays = function (days) {
    const date = new Date(this.valueOf());
    date.setDate(date.getDate() + days);
    return date;
};

// Thêm 7 ngày
const date = new Date('2020-12-02');

2. Cách trừ ngày trong javascript

Tương tự, để trừ ngày thì ta sử dung toán tử trừ.

Ví dụ dưới đây là mình trừ đi một ngày của ngày hiện tại.

const today = new Date();

// Trừ đi 1 ngày
today.setDate(today.getDate() - 1);

Tương tự, bạn có thể công trừ các đơn vị thời gian khác như sau:

  • Sử dụng phương thức setYear() để đổi năm.
  • Sử dụng phương thức setMonth() để đổi tháng.
  • Sử dnugj phương thức setHours(), setMinutes()setSeconds() để đổi giờ phút giây.

Trên là cách sử dụng đối tượng Date để cộng hoặc trừ ngày trong Javascript.

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,