TOÁN
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Toán, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Toán.

1LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
1 Cách tính diện tích hình tam giác (Vuông / Cân / Đều / Thường)
2 Cách tính cạnh huyền tam giác vuông
3 Cách tính chu vi hình tam giác cân / đều / vuông / thường
4 Định lý Pitago và giải bài tập về tam giác (nghịch và đảo)
5 Cách tính chu vi hình tròn qua bài tập
6 Cách tính diện tích hình tròn
7 Các dạng bài toán tìm đường kính hình tròn thường gặp
8 Cách tính diện tích hình thang và các bài toán liên quan
9 Cách tính diện tích hình chữ nhật và các bài toán liên quan
10 Cách tính diện tích hình vuông và các bài tập liên quan
11 Cách tính diện tích hình thoi (công thức tính)
12 Cách tính chu vi hình thang và bài tập thực hành
13 Cách tính chu vi hình chữ nhật và bài tập thực hành
14 Cách tính chu vi hình vuông và bài tập thực hành
15 Cách tính chu vi hình thoi và bài tập thực hành
16 Cách chứng minh hình bình hành đơn giản nhất
17 Cách tính diện tích hình bình hành và ví dụ minh họa
18 Cách tính chu vi hình bình hành và ví dụ thực hành
19 Hai dạng bài tập thường gặp về hình bình hành
20 Định lý Talet và các hệ quả trong tam giác (định lý talet đảo)
21 Hai tam giác động dạng là gì? Các trường hợp đồng dạng của tam giác
22 Hình hộp chữ nhật: Cách tính chu vi - tính diện tích - tính thể tích
23 Cách tính diện tích và thể tích hình lăng trụ đứng
24 Cách tính diện tích và thể tích hình chóp đều
25 Công thức tính diện tích và thể tích của hình lập phương
26 Các loại hình học phẳng và hình học không gian thường gặp
27 Cách tính diện tích và thể tích hình cầu
28 Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ (diện tích xung quanh và toàn phần)
29 Công thức tính diện tích và thể tích hình nón và hình nón cụt
2LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
30 Giải toán lớp 6 $1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp
31 Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung)
32 Số hoàn hảo là gì? Nó có phải là số hoàn thiện?
33 Số chính phương là gì? Cách kiểm tra số chính phương
34 Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0)
35 Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = 0
36 Cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx + c = 0
37 Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ)
38 Cách tính phần trăm đơn giản áp dụng cho mọi bài toán tính tỉ lệ
39 Số hữu tỉ là gì? Các phép toán trên số hữu tỉ thường gặp
40 Số thực là gì? Cách biểu diễn trục số thực trong toán học
41 Danh sách 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (Ghi lại kẻo quên)
42 Đại lượng tỉ lệ thuận và các dạng toán thường gặp
43 Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn và đầy đủ nhất
44 Tập hợp là gì? Cách biểu diễn trong toán học
45 Số tự nhiên là gì? Sự khác nhau giữa tập hợp N và N*
46 Số thập phân là gì? Cách biểu diễn trong toán học
47 Tập hợp con là gì? Cách viết và biểu diễn
48 Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì? Cách nhận biết
49 Dấu hiệu chia hết cho 3 là gì?

Bài xem nhiều

Top