TOÁN
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán

Danh sách các bài viết trong chuyên mục Toán, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục Toán.

1LÝ THUYẾT HÌNH HỌC
1 Cách tính diện tích hình tam giác (Vuông / Cân / Đều / Thường)
2 Cách tính cạnh huyền tam giác vuông
3 Cách tính chu vi hình tam giác cân / đều / vuông / thường
4 Định lý Pitago và giải bài tập về tam giác (nghịch và đảo)
5 Cách tính chu vi hình tròn qua bài tập
6 Cách tính diện tích hình tròn
7 Các dạng bài toán tìm đường kính hình tròn thường gặp
8 Cách tính diện tích hình thang và các bài toán liên quan
9 Cách tính diện tích hình chữ nhật và các bài toán liên quan
10 Cách tính diện tích hình vuông và các bài tập liên quan
11 Cách tính diện tích hình thoi (công thức tính)
12 Cách tính chu vi hình thang và bài tập thực hành
13 Cách tính chu vi hình chữ nhật và bài tập thực hành
14 Cách tính chu vi hình vuông và bài tập thực hành
15 Cách tính chu vi hình thoi và bài tập thực hành
16 Cách chứng minh hình bình hành đơn giản nhất
17 Cách tính diện tích hình bình hành và ví dụ minh họa
18 Cách tính chu vi hình bình hành và ví dụ thực hành
19 Hai dạng bài tập thường gặp về hình bình hành
20 Định lý Talet và các hệ quả trong tam giác (định lý talet đảo)
21 Hai tam giác động dạng là gì? Các trường hợp đồng dạng của tam giác
22 Hình hộp chữ nhật: Cách tính chu vi - tính diện tích - tính thể tích
23 Cách tính diện tích và thể tích hình lăng trụ đứng
24 Hình tứ giác lớp 2: Định nghĩa, tính chất và phân loại
25 Cách tính diện tích và thể tích hình chóp đều
26 Công thức tính diện tích và thể tích của hình lập phương
27 Các loại hình học phẳng và hình học không gian thường gặp
28 Cách tính diện tích và thể tích hình cầu
29 Công thức tính diện tích và thể tích hình trụ (diện tích xung quanh và toàn phần)
30 Công thức tính diện tích và thể tích hình nón và hình nón cụt
31 Công thức tính diện tích hình phẳng và bài tập vận dụng
32 Công thức tính khoảng cách đầy đủ và bài tập áp dụng
33 Góc giữa hai đường thẳng, cách tính chuẩn và bài tập áp dụng
34 Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn và bài tập
35 Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng đầy đủ các dạng
36 Đường trung tuyến, định nghĩa, tính chất và các dạng bài tập
37 3 Cách chứng minh hình thang cân lớp 8 và bài tập áp dụng
38 Công thức tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a và bài tập
39 Đường trung trực là gì? Tính chất, cách vẽ và bài tập áp dụng
2LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
40 Giải toán lớp 6 $1 - Tập hợp. Phần tử của tập hợp
41 Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung)
42 Số hoàn hảo là gì? Nó có phải là số hoàn thiện?
43 Số chính phương là gì? Cách kiểm tra số chính phương
44 Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0)
45 Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = 0
46 Cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx + c = 0
47 Bảng cửu chương cộng trừ nhân chia và các mẹo ghi nhớ
48 Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ)
49 Bảng đổi đơn vị đo độ dài và cách quy đổi cực chính xác
50 1dm bằng bao nhiêu cm, bảng quy đổi dm sang đơn vị đo khác
51 1 ha bằng bao nhiêu m2? Quy đổi ha sang km2, sào, mẫu, công đất
52 Tiệm cận ngang: công thức, cách tìm TCN của đồ thị hàm số
53 Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số, cách tìm và các dạng bài tập
54 Công thức đạo hàm lớp 11, 12 từ cơ bản đến cao cấp chi tiết nhất
55 Tính bằng cách thuận tiện nhất và các quy tắc quan trọng cần nhớ
56 Cách tính phần trăm đơn giản áp dụng cho mọi bài toán tính tỉ lệ
57 Số hữu tỉ là gì? Các phép toán trên số hữu tỉ thường gặp
58 Số thực là gì? Cách biểu diễn trục số thực trong toán học
59 Danh sách 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (Ghi lại kẻo quên)
60 Cách tìm tập xác định hàm số mũ và bài tập có đáp án
61 Cách tìm tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất, mũ và logarit
62 Kiến thức 3 đường conic (Elip, Hypebol, Parabol) và các dạng bài tập
63 Định lý cosin, các hệ quả quan trọng và bài tập áp dụng
64 Công thức logarit lớp 12 cơ bản - nâng cao kèm bài tập
65 Đại lượng tỉ lệ thuận và các dạng toán thường gặp
66 Tổng hợp công thức lượng giác 9, 10, 11, 12 đầy đủ và chuẩn nhất
67 Tính chất tích vô hướng, tích có hướng và bài tập liên quan
68 Số phức là gì? Tính chất, cách tính và tổng hợp bài tập
69 Rút gọn biểu thức lớp 8 - 9, tổng hợp đầy đủ và bài tập
70 Tổng hợp đề thi Toán lớp 4 học kì 2 cơ bản và nâng cao 2024
71 Bất đẳng thức Cosi: Công thức, hệ quả và các bài tập
72 20+ Đề thi toán lớp 2 học kì 2 cơ bản và nâng cao kèm đáp án
73 Cách tính delta, delta phẩy và một số bài tập áp dụng
74 Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn và đầy đủ nhất
75 Tập hợp là gì? Cách biểu diễn trong toán học
76 Số tự nhiên là gì? Sự khác nhau giữa tập hợp N và N*
77 Số thập phân là gì? Cách biểu diễn trong toán học
78 Tập hợp con là gì? Cách viết và biểu diễn
79 Dấu hiệu chia hết cho 2 là gì? Cách nhận biết
80 Dấu hiệu chia hết cho 3 là gì?

Bài xem nhiều

Top