LÝ THUYẾT ĐẠI SỐ
Tập hợp, phần tử của tập hợp Cách tìm ước và bội của số nguyên (ước chung và bội chung) Số hoàn hảo là gì? Nó có phải là số hoàn thiện? Số chính phương Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn (ax + b = 0) Cách giải phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = 0 Cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx + c = 0 Bảng cửu chương cộng trừ nhân chia và các mẹo ghi nhớ Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ) Bảng đổi đơn vị đo độ dài và cách quy đổi cực chính xác 1dm bằng bao nhiêu cm 1 ha bằng bao nhiêu m2? Quy đổi ha sang km2, sào, mẫu, công đất Tiệm cận ngang Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số Công thức đạo hàm Tính bằng cách thuận tiện nhất Cách tính phần trăm đơn giản áp dụng cho mọi bài toán tính tỉ lệ Số hữu tỉ là gì? Số thực là gì? Cách biểu diễn trục số thực trong toán học Danh sách 7 hằng đẳng thức đáng nhớ (Ghi lại kẻo quên) Cách tìm tập xác định hàm số mũ Cách tìm tập nghiệm của bất phương trình Kiến thức 3 đường conic (Elip, Hypebol, Parabol) và các dạng bài tập Định lý cosin, các hệ quả quan trọng và bài tập áp dụng Công thức logarit lớp 12 cơ bản - nâng cao kèm bài tập Đại lượng tỉ lệ thuận Tổng hợp công thức lượng giác Tích vô hướng, tích có hướng Số phức là gì? Tính chất, cách tính và tổng hợp bài tập Cách Rút gọn biểu thức Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 Bất đẳng thức Cosi: Công thức, hệ quả và các bài tập Đề thi toán lớp 2 học kì 2 Cách tính delta, delta phẩy và một số bài tập áp dụng Bảng nguyên tử khối hóa học chuẩn và đầy đủ nhất Tập hợp Số tự nhiên Hệ thập phân Tập hợp con Dấu hiệu chia hết cho 2 Dấu hiệu chia hết cho 3
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách tính delta, delta phẩy và một số bài tập áp dụng

Cách tính delta và delta phẩy trong phương trình bậc 2 để biết được số nghiệm của phương trình, delta Δ = b^2 - 4ac và delta phẩy Δ’ = b’^2 - ac.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để tìm được nghiệm của các phương trình bậc 2 thì cách tính delta và delta phẩy là bước đầu tiên đóng vai trò quan trọng giúp các em xác định được số nghiệm của phương trình, từ đó không bị bỏ sót nghiệm. Trong bài viết hôm nay, hãy cũng freetuts ôn tập lại cách tính delta phẩy và delta của một phương trình bậc 2 bất kỳ và áp dụng để giải một số bài tập liên quan nha.

Hiểu về delta và delta phẩy trong toán học

Delta và delta phẩy sẽ cho chúng ta thông tin về số nghiệm của phương trình bậc hai dựa vào dữ liệu sau:

 • Nếu Δ, Δ’ > 0, phương trình bậc 2 có 2 nghiệm phân biệt
 • Nếu Δ, Δ’ < 0, phương trình bậc 2 này không có nghiệm thực.
 • Nếu Δ, Δ’ = 0, phương trình bậc 2 này có một nghiệm kép.

Chính vì vậy, nếu nắm vững được cách tính delta và delta phẩy sẽ giúp các em giải các bài toán liên quan đến phương trình bậc hai một cách nhanh và chính xác nhất.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cụ thể như sau:

Cho phương trình bậc hai một ẩn như sau:

ax^2 + bx + c = 0, với a, b là hệ số, c là hằng số, a ≠ 0, ta lần lượt có các cách tính nghiệm của phương trình như sau:

Với Δ = b^2 - 4ac

 • Nếu Δ > 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt là:

cach tinh delta va delta phay 1 jpg

 • Nếu Δ < 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 vô nghiệm.
 • Nếu Δ = 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 sẽ có nghiệm kép là: x1 = x2 = (-b/2a)

Với Δ’ = b’^2 - ac, b’ = b/2, ta có:

 • Nếu Δ’ > 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt là:

cach tinh delta va delta phay 2 jpg

 • Nếu Δ’ < 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 vô nghiệm.
 • Nếu Δ’ = 0, phương trình ax^2 + bx + c = 0 sẽ có nghiệm kép là: x1 = x2 = (-b/a)

Cách tính delta và delta phẩy trong phương trình bậc 2

Trong phương trình bậc 2, delta (denta) và delta phẩy (denta phẩy) lần lượt có ký hiệu là Δ, Δ’ được dùng để biểu thị biệt thức của phương trình bậc 2.

Biệt thức delta này được tính bằng công thức:

Δ = b^2 - 4ac

Công thức tính delta phẩy như sau:

Δ’ = b’^2 - ac, b’ = b/2

Trong đó:

a, b và c lần lượt là các hệ số trong phương trình ax^2 + bx + c = 0.

delta phẩy được ký hiệu là Δ’

Ví dụ minh họa: Cho phương trình bậc 2: 2x^2 + 4x + 1 = 0.

Vậy Δ = 4^2 - 4.2.1 = 16 - 8 = 8

Vậy Δ’ = (4/2)^2 - 2.1 = 2

Bài tập tính delta phẩy và delta phương trình bậc 2

Như vậy, các em đã nắm được cách tính delta và delta phẩy rồi đúng không nào. Bây giờ hãy áp dụng công thức tính delta phẩy và delta để đi giải một số bài tập sau nha.

Bài 1: Hãy giải các phương trình sau:

 1. x^2 - 6x + 3 = 0.
 2. 8x^2 + x + 2 = 0.

Lời giải:

a. x^2 - 6x + 3 = 0

Ta có Δ’ = b’^2 - ac = 3^2 - 1.3 = 6 > 0, nên phương trinh đã cho có 2 nghiệm phân biệt là:

x1 = (-(b’) + √(Δ’))/a = -(-6/2) + √6/1 = 3 + √6

x2 = (-(b’) - √(Δ’))/a = -(-6/2) - √6/1 = 3 - √6

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là S = {3 - √6; 3 + √6 }

b. 8x^2 + x + 2 = 0

Ta có Δ = b^2 - 4ac = 1^2 - 4.8.2 = -63 < 0

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Bài 2: Cho phương trình x^2 - 3x + n^2 - 2n = 0 (1)

a. Tìm n để phương trình có nghiệm bằng 1

b. Tìm n để phương trình có nghiệm kép

Lời giải:

a. Vì x = 1 là nghiệm của phương trình nên thế x = 1 vào ta có:

1^2 - 3.1 + n^2 - 2n = 0 ⇔ - 2 + n^2 - 2n = 0 ⇔ n^2 - 2n - 2 = 0 (2)

Xét phương trình (1), ta có:

Δ’ = b’^2 - ac = (-1)^2 - 1.(-2) = 3 > 0

Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt là:

n1 = (-(b’) + √(Δ’))/a = -2/2 + √3/1 = √3 - 1

n2 = (-(b’) - √(Δ’))/a = -2/2 - √3/1 = -1 - √3

Vậy vói n = √3 - 1 hoặc n = -1 - √3 thì x = 1 là nghiệm của phương trình (1)

b. Xét phương trình (1), ta có:

Δ = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4.1.(n^2 - 2n) = 9 - 4n^2 - 8n = -4n^2 - 8n + 9 (3)

Để phương trình có nghiệm kép thì Δ = 0

⇔ -4n^2 - 8n + 9 = 0 (4)

giải hệ phương trình (4), ta có:

Δ’4 = b’^2 - ac = (-4)^2 - (-4).9 = 16 + 36 = 52 > 0, vậy phương trình (4) có 2 nghiệm phân biệt là:

n1 = (-(b’) + √(Δ’))/a = -8/2 + √52/(-4) = -4 - √52/4

n2 = (-(b’) - √(Δ’))/a = -8/2 - √52/(-4) = √52/4 - 4

Vậy với n = √52/4 - 4 hoặc n = -4 - √52/4 thì phương trình (1) có nghiệm kép.

Bài 3: Xác định a, b’, c và giải các phương trình sau.

a. 4x^2 + 8x + 1 = 0

b. 2024x^2 - 16x + 1 = 0

Lời giải:

a. 4x^2 + 8x + 4 = 0

Ta có a = 4, b’ = 4, c = 1

Suy ra Δ’ = 4^2 - 4.4 = 0

Vậy phương trình có nghiệm kép:

x1 = x2 = -4/4 = -1.

b. 2024x^2 - 16x + 1 = 0

Ta có a = 2024, b’ = -8, c = 1

Suy ra Δ’ = (-8)^2 - 2024.1 = -1960 < 0, vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Hỏi đáp liên quan đến delta và delta phẩy?

Khi nào dùng delta phẩy?

Thông thường, khi phương trình bậc 2 có hệ số b là số chẵn thì chúng ta sẽ sử dụng delta phẩy.

Khi nào dùng delta?

Delta sẽ dùng cho mọi trường hợp tính toán, kể cả b có là số chẵn hay số lẻ thì chúng ta để sử dụng denta được.

Như vậy, trên đây freetuts.net đã chia sẻ các kiến thức liên quan đến cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2, các em hãy luyện tập thật kỹ để có thể tự tin giải các bài toán liên quan nha. Nếu muốn xem thêm nhiều tài liệu tham khảo về môn toán thì hãy ghé ngay trang web của chúng tôi nha.

Cùng chuyên mục:

Lăng trụ tam giác đều, định nghĩa, tính chất và bài tập

Lăng trụ tam giác đều, định nghĩa, tính chất và bài tập

Cách tính điểm xét học bạ 2024 nhanh và chính xác nhất

Cách tính điểm xét học bạ 2024 nhanh và chính xác nhất

Đường trung trực là gì? Tính chất, cách vẽ và bài tập áp dụng

Đường trung trực là gì? Tính chất, cách vẽ và bài tập áp dụng

20+ Đề thi toán lớp 2 học kì 2 cơ bản và nâng cao kèm đáp án

20+ Đề thi toán lớp 2 học kì 2 cơ bản và nâng cao kèm đáp án

Công thức tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a và bài tập

Công thức tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a và bài tập

3 Cách chứng minh hình thang cân lớp 8 và bài tập áp dụng

3 Cách chứng minh hình thang cân lớp 8 và bài tập áp dụng

Bất đẳng thức Cosi: Công thức, hệ quả và các bài tập

Bất đẳng thức Cosi: Công thức, hệ quả và các bài tập

Tổng hợp đề thi Toán lớp 4 học kì 2 cơ bản và nâng cao 2024

Tổng hợp đề thi Toán lớp 4 học kì 2 cơ bản và nâng cao 2024

Đường trung tuyến, định nghĩa, tính chất và các dạng bài tập

Đường trung tuyến, định nghĩa, tính chất và các dạng bài tập

Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng đầy đủ các dạng

Cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng đầy đủ các dạng

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn và bài tập

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn và bài tập

Góc giữa hai đường thẳng, cách tính chuẩn và bài tập áp dụng

Góc giữa hai đường thẳng, cách tính chuẩn và bài tập áp dụng

Rút gọn biểu thức lớp 8 - 9, tổng hợp đầy đủ và bài tập

Rút gọn biểu thức lớp 8 - 9, tổng hợp đầy đủ và bài tập

Công thức tính khoảng cách đầy đủ và bài tập áp dụng

Công thức tính khoảng cách đầy đủ và bài tập áp dụng

Số phức là gì? Tính chất, cách tính và tổng hợp bài tập

Số phức là gì? Tính chất, cách tính và tổng hợp bài tập

Công thức tính diện tích hình phẳng và bài tập vận dụng

Công thức tính diện tích hình phẳng và bài tập vận dụng

Tính chất tích vô hướng, tích có hướng và bài tập liên quan

Tính chất tích vô hướng, tích có hướng và bài tập liên quan

Khái niệm tích vô hướng, tích có hướng của hai véc tơ và những tích…

Tổng hợp công thức lượng giác 9, 10, 11, 12 đầy đủ và chuẩn nhất

Tổng hợp công thức lượng giác 9, 10, 11, 12 đầy đủ và chuẩn nhất

Bảng hệ thống công thức lượng giác lớp 9, 10, 11 và 12 đầy đủ…

Công thức logarit lớp 12 cơ bản - nâng cao kèm bài tập

Công thức logarit lớp 12 cơ bản - nâng cao kèm bài tập

Tổng hợp các công thức logarit quan trọng trong chương trình đại số 12, từ…

Định lý cosin, các hệ quả quan trọng và bài tập áp dụng

Định lý cosin, các hệ quả quan trọng và bài tập áp dụng

Định lý cosin trong một tam giác được hiểu như sau, bình phương một cạnh…

Top