Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
toan hoc jpg Lý thuyết đại số

Quảng cáo

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx + c = 0

Trong bài này chúng ta sẽ học cách giải phương trình bậc hai một ẩn ax^2 + bx = c = 0, đây là phương trình mà các bạn đã được học ở chương trình toán phổ thông.

1. Phương trình bậc hai là gì?

Lưu ý: Để tiện cho việc trình bày thì mình sử dụng dấu ^ làm số mũ nhé.

Quảng cáo

Phương trình bậc hai là phương trình có dạng ax^2 + bx + c = 0.

Các bạn đừng nhầm lẫn với phương trình bậc nhất ax + b = 0 nhé.

2. Cách tìm nghiệm của phương trình bậc hai

Cho phương trình bậc hai ax^2 + bx = 0, lúc này ta cần tính số Delta bằng công thức sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bước 1: Tính Delta = b^2 - 4ac

Quảng cáo

Bước 2: Sau khi tính được Delta thì ta sẽ có một số trường hợp như sau:

  • Nếu Delta < 0 thì phương trình vô nghiệm
  • Nếu Delta = 0 thì phương trình có nghiệm kép MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtc3ViPgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1uPjE8L21uPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbXN1Yj4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtc3ViPgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbXN1Yj4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtbz4tPC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1pPmI8L21pPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1uPjI8L21uPgogICAgICAgICAgICA8bWk+YTwvbWk+CiAgICAgICAgPC9tcm93PgogICAgPC9tZnJhYz4KPC9tYXRoPg==
  • Nếu Delta > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt MathML (base64):PG1hdGggbWF0aHNpemU9IjE5Ij4KICAgIDxtc3ViPgogICAgICAgIDxtaT54PC9taT4KICAgICAgICA8bXRleHQ+MSwyPC9tdGV4dD4KICAgIDwvbXN1Yj4KICAgIDxtbz49PC9tbz4KICAgIDxtZnJhYz4KICAgICAgICA8bXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1vPi08L21vPgogICAgICAgICAgICA8bWk+YjwvbWk+CiAgICAgICAgICAgIDxtcm93PgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1vPiYjeEIxOzwvbW8+CiAgICAgICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgICAgICAgICAgPG1zcXJ0PgogICAgICAgICAgICAgICAgPG1uPkRlbHRhPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgPC9tc3FydD4KICAgICAgICA8L21yb3c+CiAgICAgICAgPG1yb3c+CiAgICAgICAgICAgIDxtbj4yPC9tbj4KICAgICAgICAgICAgPG1pPmE8L21pPgogICAgICAgIDwvbXJvdz4KICAgIDwvbWZyYWM+CjwvbWF0aD4=

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top