Home > Toán > Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ)

Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ)

Trong bài này chúng ta sẽ học cách tìm giá trị tuyệt đối của một số thực và số hữu tỉ trong toán học, đây là kiến thức môn toán ở bậc trung học phổ thông mà các em học sinh hay gặp.

Các em học sinh sẽ hay tìm kiếm với bộ từ khóa này:

  • Giá trị tuyệt đối lớp 6
  • Giá trị tuyệt đối lớp 7

Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi khái niệm trong toán học là duy nhất, không liên quan đến cấp bậc của lớp.

1. Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối chính là số dương của một số:

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là x.
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x.

Ký hiệu giá trị tuyệt đối của x là |x|.

  • |x| = x
  • |-x| = x

Ví dụ:

  • |10| = 10
  • |-10| = 10

Từ định nghĩa này ta thấy, giá trị tuyệt đối của một số luôn là số dương.

2. Các mệnh đề của giá trị tuyệt đối

Tính đối xứng: |-a| = |a|

Tính kết hợp: |ab| = |a||b|

Phép cộng: |a + b| = |a| + |b|

Ví dụ:

  • |-3| = 3
  • |2x3| = |2| x |3| == 6

Tòm lại: Để tính giá trị tuyệt đối của một số thì bạn chỉ giữ nguyên số đó nếu nó là số dương, và nhân với -1 nếu nó là số âm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP