Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
toan hoc jpg Lý thuyết đại số

Quảng cáo

Cách tính giá trị tuyệt đối của một số (số thực, số hưu tỉ)

Trong bài này chúng ta sẽ học cách tìm giá trị tuyệt đối của một số thực và số hữu tỉ trong toán học, đây là kiến thức môn toán ở bậc trung học phổ thông mà các em học sinh hay gặp.

Các em học sinh sẽ hay tìm kiếm với bộ từ khóa này:

Quảng cáo

  • Giá trị tuyệt đối lớp 6
  • Giá trị tuyệt đối lớp 7

Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi khái niệm trong toán học là duy nhất, không liên quan đến cấp bậc của lớp.

1. Giá trị tuyệt đối là gì?

Giá trị tuyệt đối chính là số dương của một số:

  • Nếu x là số dương thì giá trị tuyệt đối của x là x.
  • Nếu x là số âm thì giá trị tuyệt đối của -x là x.

Ký hiệu giá trị tuyệt đối của x là |x|.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • |x| = x
  • |-x| = x

Ví dụ:

Quảng cáo

  • |10| = 10
  • |-10| = 10

Từ định nghĩa này ta thấy, giá trị tuyệt đối của một số luôn là số dương.

2. Các mệnh đề của giá trị tuyệt đối

Tính đối xứng: |-a| = |a|

Tính kết hợp: |ab| = |a||b|

Phép cộng: |a + b| = |a| + |b|

Ví dụ:

Quảng cáo

  • |-3| = 3
  • |2x3| = |2| x |3| == 6

Tòm lại: Để tính giá trị tuyệt đối của một số thì bạn chỉ giữ nguyên số đó nếu nó là số dương, và nhân với -1 nếu nó là số âm

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top